Vzdorujte tváří v tvář

Vydržíme“ ve věrnosti.

neděle 11 září 2022

Vzdorujte tváří v tvář Františkovi. Je to povinnost každého katolíka poté, co „papež pachamama“ chce  zničit tridentskou mši svatou.

Následuje komentář Michaela J. Matta, který zveřejnil Remnantnewspaper k Bergogliovu útoku na tridentskou mši.

Michael J. Matt

Drazí přátelé: nenechte se odradit. Všechno lze vysledovat zpět k Bohu, a to by se nestalo, kdyby to Bůh nedovolil. To vše se již stalo. Vím to, pamatuji si to, zažil jsem to. Ano, je to trest, ale nic to nemění na tom, k čemu jsme povoláni: musíme znát Boha, milovat ho a sloužit mu a odporovat těm, kdo to nedělají.

František nemá moc to změnit.

Žádné tajemství – žádné překvapení. Víme přesně, o co jde. Jde o rozpadající se fasádu II. vatikánského koncilu, zavřené kostely, prázdné semináře, ztracenou víru a obrovský sexuální skandál duchovních proti mezinárodnímu hnutí mládeže, které je tradičním katolicismem.

Fantišek je také posedlý snahou rozdrtit malý zbytek věřících, kteří zůstali ve světě všeobecné apostaze, protože je nástrojem globalistů. Uzavřel Summorum pontificum, protože autentická katolická liturgie ohrožuje ďábelský Nový světový řád, k němuž se František hlásí, stejně jako krucifix pro upíra. Latinská mše sjednocuje katolíky ve všech zemích světa již několik tisíc let, což žádná vláda nikdy nedokázala. A chystala se to udělat znovu.

Posledních patnáct měsíců se tradicionalisté odmítali vzdát svátostí. Zůstali jsme otevření. Mši jsme nikdy neztratili, a proto hnutí za tradiční latinskou mši nabírá na síle.

Náš globalistický „papež Pachamama“ tedy reaguje na to, co sjednotilo katolický odpor proti stejnému peklu.

Uvědomte si absurditu toho všeho: v době, kdy po celém světě propuká válka, ve městech panuje násilí a chaos, bují potraty, bezuzdně se porušují Boží a lidské zákony, je František odhodlán potlačit starobylou latinskou mši. Protože tato mše připravuje statisíce dětí a mladých rodin, aby si zachovaly víru v nadcházejících temných dnech.

Tato mše je měřítkem „přísně věřících“, kterým nejde o velké obnovy a „záchranu planety“, ale o řádné uctívání Všemohoucího Boha a záchranu duše. A tento druh katolicismu musí být vymýcen, má-li se Nový světový řád rozletět. Katolíci musí být nuceni odmítnout jakýkoli nárok na náboženskou nadřazenost nebo objektivní pravdu. Proč? Protože démoni se této Pravdy bojí. Protože katolická církev učí, že ke spáse je nezbytná jedna, svatá, katolická a apoštolská církev založená Ježíšem Kristem. A to není spravedlnost! To se netýká Dětí temnoty.

František chce, aby CRT – kritická teorie náboženství – zbořila starý katolický náboženský supremacismus. Smyslem Assisi, Abú Zabí a dalších ekumenických rouhačských akcí je vymazat památku „nadřazené“ katolické církve, jejíž země, papežové, světci, hrdinové, císaři a králové vybudovali starý křesťanský řád na památku toho, co hodlá vymazat nový světový řád.

Křesťanská privilegia skončila. Katolicismus bude tolerován pouze do té míry, že odstraní svá neinkluzivní dogmata a morální učení, bude tolerantní ke každé neřesti a hříchu a nikdy už nebude „rigidní“.

František ruší tradiční latinskou mši, protože je to Pravda, protože je to nejdokonalejší uctívání Krista Krále, Pána dějin. A František nyní ví, že existuje zbytek lidí, kteří by za obranu svého krále položili život. Jeho jediným východiskem je neohrabané pronásledování, protože revoluci se nepodařilo vymýtit svatou víru.

Dobrá hra, milí katolíci! František tímto krokem jen potvrdil, že vaše víra je pro jeho Nový řád příliš silná. Obává se, že celá koncilní revoluce II. vatikánského koncilu je ohrožena, pokud budete i nadále uctívat Boha tak, jak to dělali vaši otcové a matky po tisíc let. A víte co? Má pravdu! Ještě jednou, dobře zahráno!

Tak pojďte, křesťanští vojáci! Víte, co máte dělat. Nemáme se čeho bát, obvazy byly oficiálně odstraněny. V zájmu naší země, našich duší a víry našich dětí se nyní můžeme s dobrým svědomím a spravedlivým hněvem postavit Františkovi tváří v tvář tak dlouho, dokud Bůh svou církev nezachrání.

 Ať žije Krisrus Král

Duc in altum