Výzva papeži Františkovi, aby odstoupil

Washington DC 26. 8. Arcibiskup Carlo Maria Viganò vyzval papeže Bergoglia, aby odstoupil. Viganò byl v letech 2011 – 2016 nunciem ve Washingtonu. V 11ti stránkovém prohlášení píše, že Benedikt XVI. už koncem první dekády tohoto století uložil kardinálu McCarrickovi podobné sankce, jaké mu nyní udělil František. Arcibiskup informuje, že papeže Františka 2013 osobně o těchto sankcích informoval, ale papež František sankce vůči kardinálovi zrušil a povýšil ho na svého poradce, kterému důvěřuje[„trusted councelor“] . Podle sdělení arcibiskupa Viganò byl to právě kardinál McCarrick, který dával papeži typy na celou řadu jmenování biskupů, např. Blaise Cupicha a Josephs Tobin Newarka

Bývalý nuncius píše doslova:

František zneužívá moc, kterou dal Kristus Petrovi, aby posiloval své bratry. František místo toho zasévá mezi bratry svým působením rozkol, uvádí je do omylu a zve vlky, aby dále trhali ovce v Kristově stádu. V této pro celou církev dramatické chvíli musí přiznat svoje chyby. Musí dodržet zásady, která hlásá o „nulové toleranci“, musí být příkladem pro kardinály a biskupy, kteří jednání McCarricka kryli, a musí spolu s nimi odstoupit

Pramen: Kath.net

Veřejné přiznání arcibiskupa Viganò bude na pokračování zveřejněno na těchto strtánkách.    Prvbí část dness v 17 hod,