Výzva katolíkům

Výzva katolickým věřícím

Katolický kněz a bývalý člen dominikánského řádu P. ThLic. Filip Antonín Maria Stajner vyzval katolíky k volbě SPD Tomia Okamury.

Drazí v Kristu a Panně Marii,

srdečně Vás pozdravuji. Je měsíc posvátného růžence. Poláci uspořádali na svátek Panny Marie Růžencové modlitby podél polské hranice proti násilné islamizaci země, my zasvěcujeme náš národ Panně Marii, připojme se duchovně.

V říjnu nás čekají volby do parlamentu. Jsou mimořádně důležité pro budoucnost naší země. Prosím Vás o modlitbu svatého růžence, mocné zbraně proti Zlu.

Katolický časopis RC Monitor uveřejnil článek významného filosofa Jiřího Fuchse. Ten jasně říká, že nelze volit strany, které podporují Evropskou unii, jež je řízena čistým Zlem k šíření protikřesťanských, protirodinných, protimorálních a protipřirozených ideologií. Současnou hrozbou ze strany EU je také pašování islámských imigrantů do zemí EU. To ohrožuje nejen bezpečnost občanů, jak se to děje v zemích, které se ve velkém otevřely islámu, jako Anglie, Francie, Německo, Belgie a jiné, ale jde i o svobodu vyznávat křesťanskou katolickou víru. Při islamizaci dochází k rušení i umenšování projevů zbytkového křesťanství na veřejnosti, jako například odstraňování křížů z veřejných prostor, ve větších firmách se neslaví Vánoce nebo se dokonce zakazuje o Vánocích mluvit s ohledem na naše „muslimské spoluobčany“ atd. V brutální formě pak může docházet k útokům na církevní objekty a osoby.

K podpoře EU se hlásí všechny naše velké strany, jako je ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, ODS.

J. Fuchs rozvádí nebezpečí ideologií propagovaných EU: „Multikulturalismus rozbíjí identitu Západu a národů, genderismus ničí rodinu, podvržená lidská práva nasazují revoluci lidskou tvář a politická korektnost ji urychluje šikanováním lidí zdravého rozumu. Křesťanští politici uvedených stran jsou bezmála jako jeden muž probruselští. Protože je ale bruselská politika z principu protikřesťanská, podílejí se významně na plíživém odkřesťanšťování Evropy. Naši křesťanští politici by se měli učit u Poláků a u Orbána. Tyto volby totiž nejsou jen v řadě jiných. Možná se v nich nezvratně rozhoduje o našem osudu, mimo jiné i o svobodě vyznání. Zodpovědná volba křesťanů proto nemůže být prounijní, tj. promuslimská, a tedy protikřesťanská. Daleko pravdivěji hodnotí naše bytí v EU Robejškovi Realisté, Machovi Svobodní i Okamura – tedy politici (pokud vím) nikoli křesťanští. Že by i tady platilo, že první budou poslední?“ Tolik filosof J. Fuchs.

Svobodní jsou zřejmě příliš malá strana, než aby se dostala do parlamentu. Robejškova minulost je podle masmédií poznamenána Římským klubem v duchu svobodného zednářství a členstvím v Rotary klubu v témže duchu. Rovněž mne znepokojuje znak Robejškovy strany – modrý pentagram neboli pěticípá hvězda. Ta je původně satanským symbolem vzpoury proti Bohu.

Pokud se voleb dožiji, budu tedy volit Okamuru a jeho SPD. Ačkoli nevystupuje jako křesťan, i když jeho nejbližší příbuzní jsou zbožní katolíci, má jasno o nesmírném nebezpečí ze strany islámských imigrantů a o nutnosti opustit EU jako Velká Británie. Např. Švýcarsko a Norsko do EU vůbec nevstoupily.

Sv. Pavel v listu Efesanům upozorňuje: „Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale…proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší. Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásáni kolem beder životem podle pravdy, oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se chraňte vírou jako štítem. …“ (Ef 6,12-16)

Žehná P. Filip M.

Viz také: Stručný komentář