Vstříc synodě s požehnáním šamana

                                                                           18. 8. 2019

Celý svět oběhla fotografie amazonského šamana, který uděluje své „požehnání“ kněžím a řeholnicím v rámci přípravného fóra amazonského synodu v Bogotà v sídle kolumbijské biskupské konference. Představuje se zde nová relativistická, se Satanem sbratřená církev, ve které vládne panteismus, animismus, čarodějnictví a která používá hostie zhotovené z yuccy.

Toto šamanovo „požehnání“ se vztahuje k poslednímu panelu o nových cestách pro církev a pro integrální ekologii, ve kterém se angažovali kardinál Barreto, sekretář REPAM Maurizio Lopez a sestra Alba Teresa Cediel Castillo.

Isidoro Jajoy je šaman jednoho indiánského kmene Ingy v Kolumbii. Mundabor.Wordpress.com definoval tento šamanský obřad jako »prostituci křesťanství. Přítomné osoby zaprodávají naše svaté náboženství kultu Matky Země, zpohanštělému světu světu a ritům z pralesa«

                                    viz: Ustavičný souboj

Henry Gomez Casa Nuova Bussola Quotidiana