Vítězství vánočních mší

Ve Francii, Německu, Holandsku, Belgii, Švédsku a Spojeném království, kde biskupové a věřící bojovali za svou svobodu slavit mši svatou, byly vlády nuceny respektovat jejich požadavky. Je to něco jako zázrak z nebe, jistě díky modlitbě růženců a novénám k Panně Marii. Mezi tyto země nepatří Itálie. Logika „menšího zla“ postihla věřící, náboženský kult i křesťanské tradice.

Politika menšího zla se nevyplácí. Dokonce i ve Vatikánu se bude půlnoční mše svatá konat v 19.30, k velkému zármutku věřících na celém světě. V ostatních zemích Evropy opozice proti vládě dosáhla svého a vybojovala svobodu pro mši svatou.

Příkladný je boj, který se konal v Francii. V této zemi se Macron a jeho vláda celý listopad vysmívali věřícím a biskupům, ale nakonec musel prezident ustoupit. Církev se obrátila k soudu, a ten přiznal věřícím jejich právo na svobodu kultu a nepřípustnost protikřesťanské nenávisti. Od 15. prosince prožívá Francie novou etapu boje proti Covid 19, zákaz vycházení platí od 20. hodiny, s výjimkou vigilie Božího Narození. Zatímco jiné veřejné akce jako kina, divadla atd. jsou na tři týdny zavřeny, netýká se to kostelů. Veřejné mše jsou povoleny s podmínkou, že věřící zachovají dvě volná místa od skupin, které tvoří rodiny, jak stanoví dohoda biskupské konference s úřady.

Vánoční tradici respektuje také německá vláda, která zavedla lockdown od 19. prosince do 10. ledna, ale to se netýká náboženských akcí, které musí zachovat hygienické předpisy a vylučují společný zpěv. Výjimkou je Bavorsko, kde dosahuje pandemie vysoké úrovně a všechny akce mají skončit do 21. hodiny. Ale biskupové protestují s poukazem na silnou vánoční tradici, a žádají o výjimku.

V Holandsku premiér zavedl generální lockdown od 14. prosince do 19. ledna. Vše bude zavřeno včetně muzeí, ale nikoliv kostely, synagogy a mešity, ovšem zde biskupové přistoupili na limit 30 osob. V Amsterodamu a jeho diecézi jsou bohoslužby zakázány ve Svatou noc od 17. do 7. hodin ráno. Mnoho kostelů zůstane zavřeno.

Ve Švýcarsku došlo nakonec k dohodě s povolením účasti pro 50 věřících, což je ústupek proti předchozím opatřením. Ve Velké Británii se mohou věřící přihlašovat a očekává se, že účastníků bude kolem 6 milionů. Mše musí začít nejpozději do 22.30.

Ve Francii, Belgii a dalších zemích biskupové a věřící vydali svědectví: »Kristus mě volá, a nic mi není dražšího«. Před dalšími nebezpečími, pronásledováním a cenzurám, jakými nám hrozí budoucí Evropa, to představuje odvahu a důvěru k nebesům, která nám může dále velmi posloužit.

Luca Volontè – La Nuova Bussola Quotidiana