Věřím v papeže Františka

Neděli 25. října v kostele sv. Augustnina v Jalisco v Mexiku na závěr nedělní mčše svaté recitoval „Věřím v papeže Františka“. Na videu je registrován záznam mše, na závěr vede své věřící, aby toto Credo recitovali.

Věřím v papeže Františka jako legitimního nástupce apoštola Petra. Věřím, že Duch svatý k církvi promlouvá skrze něho. Věřím, že vede katolickou církev jako pravý pastýř. Věřím, že se pilně zajímá o celé lidstvo, protože všichni jsme bratři a děti Boží. Věřím v jeho učení, které je v dokonalé harmonii s vírou a morálkou církve. Věřím, že jeho osobní názory odrážejí evangelijní přístup věřících ke Kristu. Odmítám všechny trestné činy, pomluvy a urážky vůči jeho osobě. Pokud jde o ty, kteří odmítají jeho autoritu, potvrzuji, že jsou jak v bludu proti církvi, tak v bludu proti společenství.

O to vše tě žádáme, ó Pane, skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Video