Vatikánská mince k Světovému dni Země

Autorem je bergámský rytec Luigi Oldani. Cronica numismatica interpretuje minci jako obraz matky, nesoucí Zemi, která vyžaduje péči a lásku, jako by byla dcerou. Publikace tvrdí, že mince symbolizuje plodnost země dlouhými klasy ve vlasech ženy jakožto odkaz minulosti pro budoucnost a stává se tak nadčasový tedy věčný. Tím zdůrazňuje tendenci aktuálního pontifikátu v péči o zemi a zajištění potravy pro budoucí pokolení. Tato ‚plodná harmonie‘ má pramenit z projektu Otce který zjevil svého Syna, aby se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých a byl přítomný v církvi.

Nick Donelly k tomu poznamenal:

K prvnímu výročí démonického uctívání Pachamamy ve Vatikánu se vydává  mince výslovně uctívající Matku Zemi. Je to svatokrádežná provokace proti Bohu. Z Písma svatého je jasné, že uctívání přírody v ženských modlách je ohavnost v Božích očích, proto je zavrženíhodná veškerá antropomorfizaci země, zvláště v souvislosti s kultem Baalovy plodnosti. Uctívání Pachamamy v měsíci říjnu zasvěceném pobožnosti Svatého Růžence je nepřijatelnou provokací, která porušuje První přikázání, popírá monoteismus a podstatu Nejsvětější Trojice.

Uctívání Pachamamy ve vatikánských zahradách 4. října 2019 s výslovným veřejným klaněním, s papežským požehnáním a následujícím přijetím v bazilice Sv. Petra bylo modloslužbou, provokací a urážkou Matky našeho Pána.

Amazonská synoda otevřela brány pro ďábelské bahno a zjevnou modloslužbu. S tím souvisí hanobení katolické víry v Prohlášení z Abu Dhabi, které se jako morová epidemie dále šíří do nejprogresivnějších diecézí.

Seznam článků odsuzujících bergogliovský kult Matky Země

Chiesa e post conciglio