Vatikán rozhání další řád – příliš se modlí

                         8. 6. 2019

Vatikánské dílo ničení řeholního života neúprosně pokračuje. Nyní jsou na řadě Malé sestry Panny Marie, Matky Vykupitele. Řád vznikl ve Francii a má v současnosti 120 sester. Pět z nich se rozhodlo uposlechnout diktát z Říma, ostatní rozdělené do tří komunit budou zproštěny slibů v danou dobu, mají se vrátit se do laického stavu a zanechat péče o staré lidi, což bylo dosud charakteristickou aktivitou těchto sester. Jsou obviněny, že zachovávají příliš tradiční spiritualitu. Velký inkvizitor Kongregace pro řeholníky, františkán José Rodriguez Carballo, pravá ruka panujícího papeže v této oblasti, slavný tvůrce neexistujícího finančního krachu františkánů Neposkvrněné, znovu udeřil, stejně jako jednal s Familia ChristiBratrstvím sv. Apoštolů atd.

Sestry byly již v roce 2009 podrobeny vizitě z rozhodnutí biskupa z Laval s odůvodněním, že laici, které sestry opatrují, je obvinili ze zvláštních spekulací v oblasti majetku. Ale tato iniciativa vůbec neuspěla. V roce 2016 Braz de Avis a Carbalo provedli novou vizitaci. Nikoli, anebo nikoliv pouze z důvodů administrativních, ale pro těžké podezření z „klasického tradicionalismu“, jak říkají Francouzi. Sestry byly obviněny z problémů s jejich řízením, (i když většina sester vydává velmi dobré svědectví o své matce představené), z malých znalostí „nové teologie zasvěceného života“ a z těžkých provinění jako je přehnaná modlitba apod… Jejich představené vyhnané do jiných klášterů byly obviněny z „deviantního autoritatismu“, sestry byly údajně nuceny k bezohledné poslušnosti, která nikdy nebyla objektivně zdůvodněna, takže zde platila dvojí míra.

Sestry tato obvinění odmítly jako falešná a vymyšlená samotnými vizitátory a Kongregace jim dala zapravdu, ale setrvala u stanovených opatření. Sestry se odvolaly k nejvyššímu církevnímu tribunálu, Signatuře, který potvrdil rozhodnutí dikasteria. Ale sestry nadále trvaly na tom, že jeho rozhodnutí nepřijímají jako evidentní nespravedlnost. 17. září 2018 kardinál prefekt Kongregace pro řeholníky mons. Braz de Aviz napsal ultimátum: Buďto přijmou komisariát „bez výhrad“, nebo ho nepřijímají a mohou být z řehole propuštěny.

Sestry tedy odepsaly: »Když jsme nabyly morální jistotu, že přijetí apoštolského komisariátu by způsobilo těžké škody, jednak proto, že pojetí charizmatu, které nám zanechala od Boha naše Matka zakladatelka Maria od Kříže, slouží jen k tomu, aby toto charisma bylo naším životem; jednak poté, co jsme opakovaně podaly návrh řešení přizpůsobením a konzultovaly situaci s kompetentními autoritami, mnoho se modlily a chtěly zůstat věrné poslušnosti a pravdě, zbyla nám jediná možnost, a to rezignovat na své sliby.

Mezitím vznikl v Laval Komitét pro podporu řeholnic, který čítá asi 3 tis. osob a uplatňuje svůj hlas na síti https://www.soutienpsm.com/.

Toto všechno se děje v zemi, kde situace duchovních povolání – mírně řečeno – je katastrofální a otázka pohlavních nezřízeností kléru se vynořuje v celé své závažnosti. Svatý stolec si však dovoluje podnikat nevysvětlitelné operace s použitím násilí a bezvýhradnosti, jaké by měly být aplikovány v jiných současných situacích a reálných proviněních.

Nuova Bussola Quotidiana – Marco Tosatti