Vastikán spojencem a inspirátorem globalistických mocipánů

Papež, který vždy odsuzoval kapitalismus, se hlásí k jeho temnější stránce. Ostatní komentáře jsou zbytečné. Po vrcholných událostech, jako je Abú Dhabí [ viz ], Pachamamě v Chrámu Svatého Petra a amazonských herezích [Mons. Schneider odsuzuje modloslužbu amazonské synody [viz ], co ještě zbývá ?

Papež František oznámil, že Vatikán vstoupí do „globálního spojenectví“ s významnými světovými bankami, mezinárodními korporacemi a globalistickými nadacemi, aby vytvořil ekonomickou radu zaměřenou na přerozdělování bohatství po celém světě.

Globalistická iniciativa, nazvaná „Rada pro inkluzivní kapitalismus“ tedy »prokapitalistická organizace«, si klade za cíl vytvořit „ silnější, spravedlivější a více spolupracující ekonomiky a společnosti “. Elitní skupina, která se pojmenovala „The Guardians“, (Strážci) a zakládá „ historickou spolupráce generálních ředitelů a globálních vůdců, kteří pracují s morálním vedením papeže Františka, aby navždy využili sílu obchodů, “ představuje se světu na webových stránkách. . »Reagujeme na výzvu papeže Františka vytvořit inkluzivnější ekonomiky, které rovnoměrněji šíří výhody kapitalismu a umožňují lidem plně využít potenciál«, říká dědička banky Lynn Forester de Rothschild. 

„ Strážci “, jak se členové správní rady nazývají, jsou nejvyššími vedoucími představiteli hlavních světových korporací, kteří slíbili, že podniknou odvážné kroky k vytvoření inkluzivního kapitalismu, “uvedl ve středu Forbes. »Strážci se budou zodpovídat tím, že se zaváží k seznamu plánovaných akcí, které se týkají environmentálních, sociálních a správních záležitostí.“ The Guardians ve svých příslušných společnostech uvedli, že plánují najímat a více podporovat ženy, [feminimus], zvyšovat nábor rozmanitosti [tzn. LGBTQ], zapojovat se do čisté energie nákupem 100% obnovitelné elektřiny, snižovat emise skleníkových plynů, propagovat opětovné použití a recyklaci vody a další iniciativy “.

Pramen: Blondet & Friends