Vánoce ohroženy

Episkopát je ochotný uplatňovat restriktivní opatření, nejen pokud jde o mše

Zrušení tradiční pouti Summorum Pontificum (viz) je příkladem vstřícné podřízenosti církevní autority státním úřadům. Média informují o přípravě restriktivních opatření. IBK je v živém kontaktu s úřady na Viminále. Očekávají se kroky k zamezení shromažďování před kostely. Omezení se budou týkat také sňatků, křtů a pohřbů. Všechno naznačuje, že laicistická vláda využije situace k aplikaci svého pohrdáním veškerými projevy náboženství a víry, hlavně katolické. Otevřené kostely jsou v současné době větším ohrožením zdraví než nacpané vagóny a naplněná letadla a krčmy.

Zkušenosti z letošních velikonoc budou ještě vylepšeny o blížících se Vánocích. Bohužel tento rafinovaný útok náboženskou praxi docela vyhovuje mnoha pastýřům i věřícím. Bude to účinný a nenapravitelný krok k laicizaci života.

Chiesa e post concilio