Uznání Medugorje ještě letos?

Polský arcibiskup Hoser se měl údajně 18. srpna vyjádřit, že prvních sedm zjevení v Medjugorje by mohlo být ještě letos církevně uznáno jako pravá. Žádný oficiální představitel Vatikánu nezašel ve svých vyjádřeních tak daleko.

(Je zajímavé, že to trvalo čtvrt roku, než se toto prohlášení dostalo z Polska na veřejnost.)

Arcibiskup Hoser prohlásil:

»Soudím, že hluboké poznání o událostech v Medjugorje není možné, protože pronikáme do tajemství Božích a tajemství člověka. To jsou tajemství, jejichž dno není ke spatření. Je to možno hodnotit jen fenomenologicky a ocenit co nejšířeji a nejhlouběji, ale to nikdy nebude vyčerpávající. Dějí se tam věci duchovní, často překvapující a hluboké, ale jen Pán Bůh ví, co se nachází v lidském srdci.

Znám mnoho jiných míst zjevení Matky Boží a poutních míst jako Fatima, Lurdy, Lisieux a Čenstochová a konstatuji silnou specifiku Medjugorje. Projevuje se v ohromné dynamice růstu tohoto místa a současně nezvyklé tvořivosti děl, která tam vznikají. To na jiných místech není«.

»Specifikou místa je vyloučení turistických prvků. Františkáni jsou na to velmi citliví. Je to čistě poutní místo, nikdo sem nepřijíždí ze zvědavosti«.

»Postoj místních biskupů je negativní. První, za jehož episkopátu zjevení začala, je pokládal za podvod. Současný je pokračovatelem tohoto postoje. Tvrdí, že zjevení nemají nadpřirozený charakter.

Je zde i aspekt komerční, a to na dosti vysoké úrovni, knihkupectví s velmi pěknými devocionáliemi. Ale převládá program adorační. Denně jsou dvě katecheze, vše se děje pod pečlivou pastorační péčí.

Pokládám za možné uznání prvních sedmi zjevení, jak to doporučuje komise kardinála Ruiniho. Těžko uvěřit, aby šest vizionářů podvádělo 36 let. To, co říkají, neobsahuje rozpory. Nejsou mezi nimi lidé psychicky narušení. Když bude uznáno prvních sedm, bude to velký podnět pro další rozvoj Medjugorje«.

Pramen: Deon. pl