Ukrajinští biskupové píšou papeži

                      26. 9. 2019

Biskup Bronislaw Bernacki

Revoluci proti dílu Jana Pavla II. zahájilo Motu proprio Summa Familiae Cura, po kterém dvojice Paglia – Sequeri vydala nové statuty a propustila zbylé nejvýznamnější členy Papežského institutu.

Jednou z protestních reakcí je dopis ukrajinských biskupů latinské církve adresovaný papeži Bergogliovi a kardinálu Farrellovi. Dopis vzešel z iniciativy Pastorační komise pro rodinu a je podepsán mons. Bronislawem Bernackim, předsedou biskupské konference ukrajinské římskokatolické církve.

Z dopisu vyjímáme:

»Chceme vyjádřit hlubokou vděčnost Bohu za osobu a službu Jana Pavla II., zvláště za jeho přínos k teologii manželství a rodiny.« Jedním z viditelných znamení jeho služby církvi »byl zajisté Papežský institut pro studium manželství a rodiny«. Tento Institut spolu s Wojtylovými katechezemi »byl mimořádně významným podkladem naší praktické pastorační práce pro mladé dvojice, ponořené do profánní koncepce těla a sexuality«.

»V posledních měsících jsme zaznamenali s bolestí, jak toto velké dílo zbudované díky Boží milosti a Janu Pavlu II. pozbylo svou vlastní identitu«. Dopis poukazuje na změnu statutu a aktivit Institutu jako důsledek propuštění nejvýznamnějších profesorů jako P. José Noriega, mons. Livio Meliny, Marie Luisy Di Pietro, Stanisława Grygiela, Moniky Grygielové, P. Przemysława Kwiatkowského a sestry Vittoriny Marino. »S osobami, které zasvětily svůj život aktivitám tak vznešeným a důležitým, se naložilo podle kultury sociálního vylučování«.

Biskupové pak připomínají velký symbolický význam geneze tohoto Institutu. Založení Institutu mělo být oficiálně oznámeno při generální audienci 13. května 1981. Byl to výroční den zjevení Panny Marie Fatimské a současně den vražedného atentátu na Jana Pavla II. . Tento fakt byl projevem odporu proti jeho aktivitě. »Jsme přesvědčeni, že Panna Maria přemohla útok zla, a jak uvedla sestra Lucie, církev tak zaznamenala, že bitevním polem proti zlu je právě manželství a rodina«.

Z toho vyplývá závěrečný apel ukrajinských biskupů na papeže Bergoglia a prefekta Fartrella: »Žádáme a s důvěrou očekáváme váš konkrétní zásah. Věříme, že Institut je velkým darem pro církev a přispěje k posílení, posvěcení a duchovnímu růstu tisíců rodin.«

Kopie dopisu byla zaslána všem předsedům komisí pro rodinu u evropských episkopátů.


Ermes Dovico La Nuova Bussola Quotidiana