Troufalý prosebník

Madona z Altavilla Milizia

Arcibiskup Lorefice z Palerma na Sicílii se vypravil bez Božího lidu na pouť do svatyně Altavilla Milicia, aby svěřil svou diecézi do ochrany Panny Marie.

Poutní místo vzniklo v 17. století. V noci ze 14. na 15. červenec došlo k útoku tureckých pirátů. Spálili obec a ze 180 obyvatel zbylo jen 38. Zbytek by usmrcen, nebo zavlečen do otroctví.

V nedalekém benediktinském klášteře Campogrosso jsou na obraze Matky Boží čtyři zásahy sekerou způsobené útočníky. Procesí s obrazem bylo ihned přerušeno, jakmile se roznesla zpráva o útoku na Altavillu. Muži byli povoláni do zbraně a útočníky zahnali. Obyvatelé byli přesvědčeni, že obraz byl zachráněn na přímluvu svaté Rozálie. Na obraze je také postava sv. Františka z Assisi. Při restauraci obrazu v 90. letech byl jeho původ odhadnut na druhou polovinu 14. století.

K této Madoně se vypravil arcibiskup, nejen aby požádal Matku Boží o ochranu, ale současně si dovolil opravit text modlitby, kterou sama stanovila. Tento prelát při veřejně vysílané modlitbě svatého růžence korigoval fatimskou vložku, v níž mu nevyhovuje prosba – uchraň nás pekelného ohně – a nahradil ji slovy: uchraň nás věčného vyhnanství.

Taková svévolná korektura se týká i nezměnitelného výroku věčného Soudce (Mt 25,41).

Katholisches