Tří země ruší ochranné roušky

Dánsko patří mezi země s nejnižším výskytem COVID-19. Podle údajů univerzity Johns Hopkins vyžádala si infekce pouze 616 obětí.To je o třetinu méně, než úmrtí na zápaly plic a chřipku v daném roce.

I přes tento úspěch dánští lídři byli v defenzivě. Důvodem je, že Dánové nepoužívali ochranné masky a místní úřady je ani nepožadovaly. Deník Berlingske si na to stěžoval s poukazem, že i Trump masku používá.

Zdravotní úřady se bránily, že tito zastánci masek nerespektují nejnovější výsledky studií na toto téma, jak prohlásil Henning Bundgaard, vedoucí lékař v Rigshospitale v Blooberg News.

Dánsko není samo. Přes globální fingování dat je zřejmé, že 80 – 90% osob ve Finsku a Holandsku říká, že nikdy nepoužili masku, na rozdíl od 80-90% osob ve Španělsku a Itálii, které prohlašují, že si masku nasazují, kdykoliv vycházejí z domova.

Funkcionáři holandského zdravotnictví vyložili, proč masky nedoporučují:

„Neexistují prokázané důkazy o účinnosti těchto masek, proto jsme rozhodli, že je nebudeme nařizovat, řekla ministryně zdravotnictví Tamara van Ark.

Podobně Sutgeon General v USA již 1. března vyhlásili, že masku by měla používat jen nemocná individua, aby tak zabránila šíření viru. To je jediný užitek.

Zdravotní úřady ve Švédsku rozhodly, že při ústupu COVID-19 nevidí důvod, proč nošení masek požadovat.

Nejlepší imunologové a epidemiologové světa nejsou schopni rozhodnout, zda nošení masek je užitečné nebo ne. I SZO ustupuje od svých dřívějších doporučení.

Pro obyčejné lidi je toto nošení matoucí a frustrující. Je to také strašení, když uvážíme, že se setkáváme s osobami, které veřejnost odsuzuje, že neužívají masky při nákupu nebo v úřadě.

Masky se staly novým problémem rozdělení, poslední fází kulturní války. Odpůrci masek vidí v jejich používání prostředky ke strašení a ignorování poznatků vědeckého charakteru. Zastánci naopak označují ty, kdo je nenosí, za egoisty, kteří vědomě přehlížejí vědecké výsledky.

Výzkumy ukazují, že masky rekordně používají Američané, i když je zde rozdíl podle politické příslušnosti: 98% demokratů požaduje jejich nošení, zatímco u republikánů je to jen 66%, u nezávislých 85%. (Týká se to hlavně amerických měst). V minulém měsíci výzkum v Minesotě dospěl k závěru, že jejich nošení se stalo nezdravou politickou záležitostí, která nemá s vědou nic společného.

Hippokratova přísaha vyzývá především, „aby lékaři neškodili“. Podobě je tomu u veřejného zdravotnictví: jde o princip účinnosti.

Pramen: Slovo epidemiologů: Rozloučit se s maskami

Stilum Curiae