Tři aktuální postřehy

Nový prefekt Hospodářského sekretariátu říské kurie

Přesně v den, kdy Nejvyšší soud Austrálie uznal oprávněnou stížnost obhajoby kardinála Pella, jmenoval Bergoglio jeho nástupce do čela Hospodářského sekretariátu. Je jím jezuita Juan Antonio Guerrero Alves, člen generálního vedení Tovaryšstva. Měl dosud řadu kontaktů s Vatikánem: působí na papežské univerzitě Gregoriana, v Russicu, v Civiltà Cattolica, v ministerstvu komunikací a v Radio Vaticana. V roce 2017 byla podepsána dohoda mezi TJ a Komunikačním sekretariátem Vatikánu. Tím získali jezuité silný vliv, přesně podle Bergogliova přání.

Katholisches.

K výročí pádu berlínské zdi

Je to paradoxní, že právě po pádu berlínské zdi se koncept sociální spravedlnosti na Západě změnil podle marxistického pojetí. Od boje proti chudobě přešel k boji proti nerovnosti. Jakoby chudí byli chudí, protože bohatí jsou bohatí. Ve skutečnosti je velmi malá souvislost mezi pojmem chudoby a nerovnosti. V konkrétních případech se prokázalo, že snížení ekonomické nerovnosti není totožné se snížením chudoby. Spíše dochází k redukci zdrojů použitelných ve společnosti, a všichni se stávají chudší, než byli dříve.

Alessandrie Cucni NBQ

Dům rodiny Abrahámovy

Jedním z plodů Dokumentu o bratrství z Abu Dhabi je projekt »Domu rodiny Abrahamovy«, který bude zahrnovat synagogu, mešitu a kostel sv. Františka z Assisi.

Včera přijal Bergoglio imáma Tayyeba jako „posla míru“. Ve stejnou dobu byl v Pordenone přijat imám Ismail, který je zastáncem znásilňování žen. Abychom nebyli na omylu, papežův „host míru“ rovněž tvrdí, že ženy je možno znásilňovat, ale „s mírou“.

Chiesa e postconcilio