Transhumanismus: k novým »digitálním diktaturám«

                                                                     16.8. 2019

Mimo pozornost veřejného mínění dělá trashumanismus ve svých projektech gigantické pokroky. Vědci v Ucsf-Università di California San Francisco, které subvencuje Facebook, publikovali v těchto dnech studii, v níž referují o úspěších dosažených na poli propojení mozek – počítač: aktivita neuronů se přenáší do zařízení pomocí specifických spojek dekodifikovaná na algoritmy v omezeném výběru otázek a odpovědí.

Efektivním cílem je realizace pohodlnějších implantátů, méně invazivních a více praktických, jako např. brýle na rozšířenou skutečnost vybavené senzory a kontrolované přímo myšlením. »Za deset let řídit digitálně přímo náš mozek bude možná pokládáno za normální. Před nedávnem to byla jen fantasie, dnes naopak je to dosažitelná perspektiva«, uvedl Facebook v jednom článku.

Téměř současně také Elon Musk, zakladatel a pověřený delegát Tesla a Space X – vynálezce bezpilotního auta, prohlásil hrdě, že jeho start-up Neuralink dokázala kontrolovat pomocí počítače mozek opice. Po třech tisících pokusech na krysách měly by příští rok začít testy na lidských subjektech.

Pochopitelně, aby ospravedlnil tyto experimenty před zrakem veřejného mínění, snaží se tyto pokusy prezentovat jako boj proti některým chorobám mozku nebo páteřní míchy, řešení problémů paralýzy a degenerativních patologií. Ale jako u každého nože také zde riziko nevhodného použití je velmi vysoké. Už také proto, že slibované výsledky jsou všechno jen ne povzbuzující, srovnáme-li je s protokoly dosavadních aplikací na poli medicíny. Postačí toto: Podle FDA-Food and Drug Administration pro překonání ochrnutí u jedinců postižených Parkinsonovou chorobou by bylo třeba do mozku implantovat 10 tis. elektrod proti 10 přijatelným.

Ale to není všechno. Práce směřují do prostředí extrémně rizikového. »Projekt Steno« financovaný Facebook Reality Labs v oblasti technologického výzkumu rozšířené a virtuální reality míří k dosažení dekodifikace 100 termínů za minutu v reálném čas se slovníkem o 1000 slovech a maximální 17% chybovostí. Mimochodem Neuralink oznámil projekci čipu vybaveného tak ultrajemnými vodiči, že může být implantován robotem přímo do mozku s cílem dosáhnout totální symbiózy s umělou inteligencí, jak sdělil sám Musk. Co to má společného s jednoduchým případem mozkové patologie? Je jasné, že skutečný objekt je jiného druhu…

Ve skutečnosti stojíme před novým faustovským pokusem přetvořit lidskou bytost na robota s mozkem „umocněným“ pomocí umělé inteligence. Je to zrůda, slušně řečeno, jakou vůbec nepotřebujeme a jejíž důsledky jsou naprosto nepředvidatelné. To je vše? Nikoliv. Perspektiva, sama o sobě děsivá, ukazuje, že to není všechno. Uval Noah Hararari, esejista, docent středověkých vojenských dějin na hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, autor knihy Homo deus, prohlásil již před dvěma roky na Forum Fédération Nationale d’Achat des Cadres: »Cílem zde není předvídat, nýbrž rozšířit horizont našich možností. Během 50 let by se mohla [liberální demokracie] zcela ztratit. Svět by mohl být ovládán digitální diktaturou. Probíhající digitální revoluce by mohla vést k vytvoření nové formy autoritativního režimu«.

Tak nám prozrazuje, že plány nemají charakter sanitární, ale korespondují ve skutečnosti s vlastním politickým programem, jak potvrzuje také dr. Laurent Alexandre.

Dr. Alexandre je nejen lékařem, ale také prezidentem belgické společnosti DNA Vision a šéfem Group HIMA společnosti, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost a příslušná řešení a byl dlouho sekretářem národní strany Liberální demokracie, než se začlenila do Ump-Unione pour un Movement Populair.

Tento muž na konferenci, kterou pořádali Amis de Crif-Coucil Représentatif des Institutions Juives de France (*)  ,prohlásil, že je bez velkých slov přesvědčen, že v XXI. století »inteligence v širším smyslu, tedy jak biologická, tak umělá, představuje klíč k veškeré moci: politické, vojenské, vědecké, intelektuální atd., neboť právě prožíváme změnu civilizace«. Tak ozřejmuje, dokonce otvírá scénář nikterak povzbuzující… Kdo ovládne tuto změnu? Za jakým cílem? Kdo bude mít institucionální moc, aby stanovil pravidla?

(*)Přátelé   Rady reprezentativních židovských institucí ve Francii

Mauro Farenzani, Corrispondenza Romana

Čtenáři jistě neunikla výrazná židovská angažovanost. K světovládným pánům sionismu viz