Tradičním katolíkům nehrozí vymření

V USA se uskutečnilo statistické šetření u katolických věřících, které zjišťovalo, zda existují signifikantní rozdíly v názorech a chování mezi návštěvníky Novus ordo a návštěvníky tradiční liturgie. Šetření provedl P. Donald Kloster, absolvent univerzity Texasu.

P. Kloster rozeslal autor anonymní dotazníky 1322 osobám v období od března a do listopadu 2018. Vrátilo se mu 451 odpovědí ze 16 různých států.

Otázky se týkaly různých oblastí, jako je schvalování antikoncepce, potratů, homosexuálních manželství, dále fertility a účasti na týdenních bohoslužbách a svátostech.

                                   Přehled odpovědí

u věřících navštěvujících        Novus ordo       Vetus ordo

pravidelná týdenní účast na mši     22 %                 99%

svátost smíření alespoň 1x v roce   25%                  98%

schvalování   potratu                     51%                  1%

                    antikoncepce             89%                 2%

                    homosvazků              67%                 1%

porodnost žen                                2,3                   3,6

Rozdíly mezi výsledky první a druhé skupiny jsou ve všech oblastech jednoznačně výmluvné.

Giuliano Guzzo Nuova Bussola Quotidiana