Tradice hodnocená jako macecha

                             28.9. 2020

Kardinál Woelki se opět vrátil k varování německé církve před riziky, jaká vyplývají ze Synodní cesty vyhlášené 1. prosince 2019. Využil k tomu veřejné zasedání bývalých žáků někdejšího profesora Ratzingera. V piaristickém Augustinianu v Římě hovořil o zkušenostech ze synodního jednání a jeho obsahu silně prosazovaném bývalým předsedou NBK kardinálem Marxem, které směřuje k rozporu s Božím slovem.

Woelki dal najevo své rozčarování již při prvním pracovním setkání a vyslovil obavy, že německé progresivní proudy mohou vést k rozchodu se společenstvím obecné církve. Jeho postoj se nezměnil: „Jak se často stává, směšují se dobro a zlo, a to může mít dramatické důsledky pro Německo i pro celou církev“.

Kolínskému arcibiskupovi se nelíbilo, když se hovořilo o dalším rozvoji církevní nauky. Koncept „dalšího rozvoje nemůže nikdy znamenat vstup do rozporu s učitelskou autoritou církve“. Některá tvrzení v přípravných dokumentech jsou v rozporu s dogmatickou konstitucí Dei Verbum a byla zamítnuta v exhortaci Benedikta XVI. „Verbum Domini.“

Především napadl letitý problém jednoho z pěti bodů německého zasedání, totiž „ženy ve službách a úřadech církve“: otázka „nových úřadů“ nemůže být řešena v rozporu s tradicí. Tradice je tu označena jako macecha. Na adresu svých spolubratří, kteří by chtěli záležitost urychlit, zdůraznil své rozhodné odmítnutí hypotézy o ženském kněžství. „Je evidentní, že církevní tradice neuznává ordinaci žen, proč tedy chceme být neposlušní Božího slova?“ Je to úplné odsouzení záměrného jednání nemalého počtu německých biskupů, kteří prosazují toto téma na pracovní stůl.

Podle Woelkiho Němci v případě nezdaru chtějí vymyslet pro ženy „nové úřady“. Tento scénář nastupuje nikoliv proto, aby uspokojil konkrétní potřeby, ale pocity těch, kteří pokládají mužské kněžství za křivdu na ženách. Takový problém není možno řešit v rozporu s tradicí. V jeho slovech zaznívá vážná starost, jakou vyvolal postup loňského zasedání biskupů.

Woelki upozornil na jeden rozpor. Hlavní příčinou ztráty věrohodnosti církve jsou hojné případy pohlavního zneužívání ze strany kněží. Ale v přípravném dokumentu je tato záležitost zcela okrajová. Synodní jednání se zaměřuje na realizaci jistých přání a stranou zůstávají konkretní problémy a pravdy Zjevení.

Kolínský arcibiskup je připraven vést dialog o životní realitě, a nikoliv o roztržce s Božím slovem a se samotným Bohem, jediným zdrojem našeho štěstí a pravé radosti.

Nico Spuntoni – La Nuova Bussola Quotidiana