Tamerlán ante portas

Tamerlán

Největším postrachem  neblahého XIV. století byl asi Tamerlán, divoký a nesmiřitelný dobyvatel, nazvaný Postrach světa, který devastoval Asii od Sýrie a Turecka až hranicím Číny, k Moskvě a Delhi.

Pocházel z turecko-mongolského kmenu v Uzbekistánu a prohlásil se za dědice a pokračovatele Džingischána. Je pohřben v Samarkandě, hlavním městě jeho říše, na cestě, která spojovala Středozemí s Čínou.

Historik Polo Giovo ve své Elogia virorum bellica virtute illustrium (Petri Pernae Typhographi, 1575, pp. 105-106) vypráví, že když Tamerlán obsadil nějaké město, vyvěsil nejprve bílý prapor na znamení odpuštění pro všechny, kteří se dobrovolně podrobí jeho vládě. Jinak v dalších dnech jeho vojáci vyvěsili rudé prapory jako znamení smrti, nikoliv pro všechny obyvatele města, ale pro velitele a vojáky. Jestliže se město zdráhalo vzdát se, Tamerlán vydal rozkaz vyvěsit černý prapor na znamení úplného zpustošení a všechny bez rozdílu zahubil železem a ohněm.

Epidemie koronaviru, která se během několika týdnů na světě rozmohla, připomíná Tamerlánův bílý prapor. Je to první varování strašným trestem, který může postihnout celé lidstvo, ale kterému je možno se ještě vyhnout. Experti studují počty a dělají hypotézy, které jsou různé. Křivka může klesat nebo stoupat. Virus se po létě představí v mírné formě, podle některých ve formě násilnější, jak tomu bylo se španělskou chřipkou. Nikdo není schopen to předvídat. Ale již se rýsuje další scénář. Světová ekonomie se hroutí a zatímco, jak píše Massimo Gianni v La Repubblica 17. března, „Evropa je ohrožena neviditelným a nepolapitelným nepřítelem“. „Jsme ve válečném stavu“, řekl Emanuel Marcon už šestkrát a mobilizuje ke spojení proti nepříteli, který nás napadá (Le Mond, 16. března).

Debakl světové ekonomie připouštějí všichni pozorovatelé s velkými obavami. Podle Federica Fubiniho »hluboké sesuvy způsobené infekcí Covid-19 přinesou s sebou globální recesi (Corrière della sera). Centrální banka, nejmocnější na světě, je bezmocná. Zoufalé pokusy zabránit panice vyzněly naprázdno. Před námi je nástup násilné recese.

Prožíváme vigilii ekonomického krachu? Jestliže kolaps zdravotního systému v jedné zemi se může spojit s kolapsem celé eurozóny, jaké by to mělo následky v evropských městech? Scénář příštích měsíců je znepokojující. Zdá se, že nadchází jeden z fatálních momentů dějin Stefana Zweiga: hodina nasycená dramatickým potenciálem a těhotná faktem, kdy se nezměřitelné množství událostí koncentruje ve velmi krátkém čase jako všechna elektrická energie atmosféry ve špičce hromosvodu (Momenti fatali, Adelphi, Milano 2005, p. 12).

Bůh je trpělivý a dříve než udeří svým trestem, vždy varuje. Zdá se, že koronavirus je Božím napomenutím, aby si lidstvo uvědomilo své bludy. Nyní je čas pokání za hříchy světa, protože kolektivní hříchy zasluhují kolektivní trest, jako je epidemie, hlad a války, které mohou následovat rychle za sebou. Bůh je nekonečně milosrdný, ale milosrdenství předpokládá být si vědom hříchů a žádat o odpuštění. Budou následovat další bolestivá napomenutí, než zavlaje černý Tamerlánův prapor.

Roberto de Mattei  Corrispondenza Romana