Synodní Německo v krizi

Hans Langendörfer

Další signál, že čelo německé církve je v krizi. Po kardinálu Reinhardu Marxovi, předsedovi německé biskupské konference od března 2014, který rezignoval na kandidaturu pro další období, vystoupila další čelná postava německé církve, jezuita Hans Langendörfer s rezignací na funkci sekretáře této konference.

Podobně jako kardinál Marx i osmašedesátiletý Langendörfer prohlásil, „že nastal příhodný okamžik předat otěže do mladých rukou“. A nejen to, dodal, že na jeho místo může nastoupit i laik nebo laička, což by byl první případ v historii NBK.

Jak píše Edward Pention, klíčová osobnost německého episkopátu v poslední čtvrtině století Langendörfer byl jedním z nejvlivnějších autorů rozhodnutí německé hierarchie. Byl znám svým velkým politickým rozhledem a jako špička synodálního nástupu německé církve byl hlavním inspirátorem „obnovy“, kterou kritikové nazývají „protestantský směr“, zcela rozporný s tradiční naukou církve, s velkým rizikem vedoucí ke schizmatu.

Krátce před tímto synodním nástupem Langendörfer prohlásil, že všechny otázky, které vyhlásila římská synoda, učinila bez účasti místních církví. V rozporu s naukou Jana Pavla II. Ordinatio sacerdotalis trval na tom, že neexistuje žádný reálný zákaz kněžského svěcení žen.

Vzhledem ke svému postavení měl tento jezuita významný vliv na amazonskou synodu, a díky jeho úsilí německá církev trvala na zavedení ženského jáhenství a ženatého kněžství. O těchto dvou otázkách však Queride Amazonia nehovoří.

V roce 2015 byl otec Langendörfer hlavním inspirátorem úprav, podle kterých německá církev zavedla možnost, aby rozvedení katolíci a praktikující homosexuálové zastávali církevní funkce.

Kromě funkce generálního sekretáře biskupské konference vystupoval tento jezuita také jako hlava sdružení německých diecézí (VDD), veřejné instituce založené v roce 1968, která je civilním ramenem NBK a má značný vliv v oblasti ekonomie diecézí.

VDD se v roce 2011 za vedení otce Langendörfera ocitlo v centru skandálu, když sdružení nakladatelství Weltbild, největší prodejce knih po Amazonu bylo obviněno, že má ve svém katalogu pornografické materiály a investovalo v sektoru pornografie. Tehdy otec Legendörfer, který byl členem rady skupiny Weltbild, přečkal tento skandál tím, že VDD mu vyslovilo plnou důvěru, zatímco předseda VDD K. Donaubauer byl nucen odstoupit.

Langendörfer pracoval jako sekretář NBK za předsednictví Karla Lehmana (až do 2008), Huberta Zollitsche (2008-2014) a Reinharda Marxe (2014-2020). Předtím byl výzkumníkem u federální kanceláře kancléře CDU Helmuta Kohla a hlavou tzv. Foyer the Jezuits v Bonnu. V roce 2019 spolu s kardinálem Marxem dal podnět k „synodní cestě“, kterou nastoupila německá katolická církev, aby diskutovala o své nové budoucnosti.

V těch letech jako sekretář pracoval v těsném kontaktu s mluvčím biskupů Matthiasem Koppem a oba, jak píše Pention, působili velmi delikátně a politicky v zákulisí církevních médií. Jak uvádí pramen velmi blízký německé církvi, pater Langendörfer prováděl speciální ‚kontrolu‘ nad zpravodajským portálem Katholisch.de.

Aldo Maria Valli-  Duc in altum