Švédský primát: více pastorek než pastorů

Tato církev byla založena 1536, kdy se odloučila od Říma. Do roku 2000 byla státní církví.

V roce 1958 zavedli švédští luteráni ordinaci žen. Kněžské svěcení u nich neexistuje. První pastorka nastoupila 1960, první biskupka 1997.

S ordinací žen nastoupila fáze všeobecného liberalismu. První novinkou byly sňatky homosexuálních párů. Roku 2009 nastoupila první biskupka lesba, která žije v homosvazku.

Tento rok nastupuje další primát. Poprvé vykazuje tato církev více pastorek než pastorů. Tento počet byl zveřejněn 23. července a oslavován jako pokrok rovnosti pohlaví. Církev má dnes 1533 pastorek a 1527 pastorů. Úřad arcibiskupa v Upsale vykonává žena. Mimo ni fungují ještě dvě další biskupky.

Švédsko je v EU na čele v indexu rovnosti pohlaví. Podobný vývoj je v Dánsku a Norsku, kde už se to rovněž hemží pastorkami.

Eva Brunne, která byla loni biskupkou Stockholmu, dnes však prohlašuje, že pastorský úřad by neměl být doménou žen. „Rovnoprávnost“ má svou stinnou stránku: exodus mužů z církve. To neplatí jen pro církevní úřady, ale i pro muže mezi věřícími.

»Jako biskupky se mě lidé ptali: „Kde jsou muži?“. Musela jsem odpovídat, že nevím. Podobně je tomu však i na švédských univerzitách.

V roce 1972 se k luterství hlásilo 95,4% Švédů. Dnes je to jen 55%. Na druhém místě co do počtu stojí stojí muslimové. Katolíků je 1,5%. 30% Švédů je bez vyznání. Do kostela jich chodí necelá 2%. K značným změnám v situaci vede příliv migrantů. »Zde musíme pracovat«. Tím se ovšem nemyslí evangelizace, ale snaha o procentuální vyrovnanost.

Před dvěma roky zde papež slavil 500. jubileum luterství. Nebude ten primát švédským luteránům závidět?

Giuseppe Nardi, Kathlolisches