Svatopertrský haléř na prosazení křivého nařčení

Angelo Becciu

700 tis. euro pro udavače kardinála Pella.

Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, které figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil protiprávním odsouzením k šesti letům zostřené vazby ve věznici Barwon.

Rivalita mezi těmito dvěma kardinály nebyla žádným tajemstvím. Pell, jakožto prefekt sekretariátu pro ekonomii mluvil na meetingu v Rimini 2015 jasně o hrozbě velké aféry ze zjištění, že prostředky z milodarů směřují na nákupy nemovitých investic. Nikdo nemohl tušit, že kromě náměstka Becciu další preláti jako Alberto Perlasca, Raffaele Mincione a Gianluigi Tozzi si ukládají peníze na zahraničních účtech a zajímají se o paláce v Londýně.

Při vyšetřování finančních toků byla však nyní mezi jiným odhalena stopa, která směřuje do Austrálie s cílem najít a podpořit udavače, kteří by obvinili nepohodlného kardinála Pella z pedofilie. Dva mladíci z chrámového sboru si měli stěžovat na arcibiskupa, že je v roce 1996 po mši v sakristii obtěžoval (viz).

Jeden z oněch údajných ‚obětí‘ zemřel v roce 2014 na předávkování drogami, ale před smrtí odpřisáhl po zpovědi své matce, že nikdy obtěžován nebyl.

Letos v dubnu nejvyšší australský soud zrušil rozsudek státu Viktoria a obvinil porotu, že nepostupovala správně a opomenula základní princip „odůvodněné pochybnosti“. Jak to, že porotci sledovali tak okatě všechno, jen ne spravedlnost a pravdu?

To všechno se odehrávalo vlastně pod střechou druhého muže církve, samotného vatikánského státního sekretáře Parolina.

Pramen: Corriere della sera