Štáb pro aplikaci amazonských herezí

   25. 11. 2019

Generální sekretář amazonské synody oznámil zřízení zvláštní rady pro aplikaci jejích výsledků v praxi církve. Třináct jejích členů bylo zvoleno přímo na synodě, tři jmenoval Bergoglio. Na prvním místě je to kardinál Claudio Humes OFM, emeritní biskup ze Sao Paulo, předseda Amazonské komise brazilské biskupské konference a předseda sítě REPAM

K biskupům ze sedmi amazonských států se připojuje biskup Erwin Kräutler. Papež sám najmenoval řeholnici Lauru Vicuña Pereira Manso CF, pastorační pracovnici kmen Karipuna, Pastricii Gualinga, obhájkyni lidských práv z Ekvádoru a Deliu Siticonatzi Camaiteriho příslušníka Ashaninca v Peru.

Katholisches