Směrnice pro francouzské vyučující

                                   15.5.2020

Směrnice pro francouzské vyučující po virové výluce vyžadují, aby identifikovali změny chování studentů, způsobené vlivem rodin spojených k »teoriemi komplotu v souvislosti s koronavirem« .

»Naslouchejte studentům, kteří se vrátili z izolace Covid-19 a kteří ukazují, jak je koronavirus zneužíván, aby vnucoval jen jeden směr myšlení«. Vyučující jsou povinni »identifikovat případy zneužití pandemie sektářskými skupinami«, a to ve jménu skutečnosti, že »během sanitární krize jsou děti vystaveny diskuzím, které vyvolávají úzkost, zvláště když rodiče náleží k sektářským sdružením«.

Co pokládají francouzské úřady za „sektářské skupiny?“ Podle směrnic se jedná »přímo o ty, kteří vidí jediné řešení v „návratu k Bohu“«, jak je tomu u mnoha křesťanů a u mnoha problémů, které sužují Západ. Ti, kteří si myslí, že mají pravdu a že mají právo tomu věřit, vyjadřují se tak před svými dětmi. Dále čteme ve směrnicích, že je třeba »věnovat pozornost těm, jejichž legální vychovatelé jsou zastánci uvedených ideologií nebo víry. Drží se rituálních předpisů a obyčejů které jsou v rozporu s doporučeními, jaká formuluje sektor veřejného zdraví«. Také »konspirativní teorie jsou poznamenány informacemi, které směřují ke ztrátě kontroly nad veřejným míněním« O jaké teorie se jedná, není uvedeno, ale je zřejmé, že je pokládáno za nepřípustné odchylovat se od institucionálního názoru.

Co se stane, když je objeveno, že dítě patří k rodině, která není ve shodě s globální propagandou, jakou razí stát a vláda. »K hodnocení situace, zvláště pokud se jedná o náboženské víry a praktiky, je důležité shromáždit faktické prvky na základě otázek«. Když se objeví riziko sektářské úchylky, je třeba o tom informovat všechen personál a kompetentní servis odpovědný za ozdravení fyzické a morální integrity dítěte. V každé situaci odpovědný je vyučující, aby předcházel sektářským fenomenům ve školním prostředí, a ten musí o tom systematicky informovat. V případě nutnosti mohou být nabízeny setkání dětí s opatrovníky, sociálními asistenty, psychology….. všechno pochopitelně bez požadovaného souhlasu rodičů i bez jejich informování.

Jak jsou tyto linie interpretovány a používány, není podrobně vyloženo, ( i když je dostatečně jasné, co se chápe pod „sektářstvím“ , a co se rozumí chováním, které je v rozporu s tím, co nařizuje stát) . Umíme si představit, co znamená široká pravomoc školních „expertů“ a státních funkcionářů pro vymývání dětských hlav, pokřivených podvratnými a sektářskými rodinami.

Benedetta Frigerio  Nuova Bussola Qutidiana