Slibné amazonské perspektivy

V italské farnosti na poslední stránce letáku k 6 . neděle po Velikonocích byl zveřejněn tento text:

Církev před synodem o Amazonii. Bude mít synod odvahu k proroctví?

V tomto textu stojí mezi jiným: 

»Klademe si otázku, jaká bude cesta, kterou církev vytyčí po synodu o Amazonii. Představí se jako Církev, která vykročila na cestu, schopná naslouchat a učit se od lidu, ke kterému se obrací? Bude mít církev odvahu k proroctví, které bude obžalobou násilí mocných?«

Bude mít církev odvahu změnit způsob, jakým poskytuje své služby? Bude dále pokračovat v postu od eucharistie, protože mnoho komunit slaví Den Páně bez pastýřů?

Uvidíme konečně muže a ženy pověřené odpovědnými úkoly, také jako služebníky a služebnice liturgie uvnitř svých společenství? (…)

Je naléhavé, aby došlo k „revoluci duchovní a lidské“, jak touží František, aby církev naslouchala znamením času a společně s těmito národy, lidskými menšinami, změnila styl života a bytí v církvi. Nastal čas proroctví pro lid a jeho kulturu, pro matku zemi.«

Věřící, kterému se tento leták dostal do rukou, reaguje na něho zcela realisticky:

1. Jsou to přímo makroskopické bludy známé z Bergogliova Evangelii gaudium, které protiřečí samy sobě, jakoby „tato ekonomie zabíjela“ a „ nerovnost byla nejhorším sociálním zlem“. Je to člověk, který se dopouští zlého, protože nemá nebo ztratil křesťanský smysl života, a proto vytváří situace, v jakých ti nejslabší podléhají. Nerovnost není kořenem zla. Kořenem zla je hřích, který plodí neřesti, závist a lhostejnost, a ty ničí potřebnou solidaritu. Ale k tomu všemu dochází tam, kde se zcela opomíjí křesťanská víra.

2. Jsou to slova pokrytecká, protože je to právě současný pontifikát, který otevírá své brány rádcům, kteří jsou sami odpovědní za současnou krizi, a přitom jsou zváni jako hlavní poradci např. Jeffrey Sachs, Paul Herlich Zucekrberg atd….

3. Jsou to slova podlá a lstivá, protože ponoukají k nepřípustnému ženskému kněžství a zničení privilegia a daru celibátu.

Nepravosti ekonomie a nedostatek povolání mají jednu hlavní příčinu, a tou je ztráta pravé víry, za kterou je odpovědná samotná církev a její bludy,  jako je jihoamerická heretická doména »teologie osvobození«.

Chiesa e postconcilio