Slavnost Neposkvrněné na Španělském náměstí v Římě?

Papež Bergoglio sdělil, že rezignuje z tradiční pobožnosti u mariánského sloupu na Španělském náměstí v Římě, prý „aby nevytvářel shromáždění.

Je to politováníhodné porušování tradice, ale na druhé straně, pokud jde o samotnou Bergogliovu „účast“, není čeho litovat, neboť je první a doufejme, že poslední) mezi papeži, který nepatří mezi ty, kteří šíří úctu a slávu svaté Panny, nýbrž naopak mezi ty, co hanobí mariánská dogmata a její ctitele. (viz) (viz) (viz)

Jeden mariánský ctitel na stránkách Chiesa e post concilio proto doporučuje: v tichu a jednotlivě přinést a uložit k patě sloupu svou modlitbu, chválu a kytičku květů.

Svatý Maxmilián Kolbe napsal: »Je možné, že naši nepřátelé jsou tak pilní a přičinliví, a my jsme tak líní něco podniknout? Nemáme snad mnohem mocnější zbraně, mnohem větší ochranu Neposkvrněné? Ona „bez poskvrny“ vítězí nade všemi herezemi a neustoupí nepřátelům ani o píď«.