Scripta manent

Jeho Eminence Rev.

Pan kardinál Roberto SARAH

Prefekt Kongregace pro božský kult a svátostnou kázeň

00120 Città del Vaticano

Drahá Eminence,

Děkuji za dopis z 5. září a za Vaše modlitby za kněžství v těchto obtížných dobách.

Již před Vaším listem jsem začal psát nějakou úvahu o kněžství. Při psaní jsem pociťoval stále více, že moje síly mi už nedovolují redigovat teologický text.

Pak přišel Váš dopis právě s nečekanou žádostí o text ke kněžství se zvláštní pozorností k celibátu. Začal jsem tedy znovu pracovat a text Vám pošlu, jakmile bude přeložen z němčiny do italštiny. Přenechávám na Vás, zda tyto poznámky, jejichž nedostatky silně pociťuji, budou nějak užitečné.

Na Vaši žádost posílám apoštolské požehnání Vám a Vašim spolupracovníkům a drahým.

Váš v Pánu

Ben…