Sacco di San Pietro

Nejhanebnější zneuctění baziliky, hrobu a odkazu Hlavy Cítrkve

sv. Apoštola Petra

Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.

                                                        ( Ezechiel 5,11)