Rudé birety za bergogliánské zásluhy

                                                                              1. 9. 2019

Píše se „kardinálové“, ale čte se „Bergogliovi přátelé“. Jména nových kardinálů, která dnes oznámil František, hovoří zcela jasně. (Konzistoř se koná 5. října)

Mezi kardinály staršími 80ti let, tedy bez hlasovacího práva v konkláve, vyniká britský arcibiskup Michael Fitzgerald. Již jako vedoucí expert pro islám ve Vatikánu a bývalý prezident Papežské rady pro mezináboženský dialog byl Fitzgerald jmenován Benediktem jako jeho vyslanec do Egypta. Protože tehdy byla tato mise pokládána jako druh trestu nebo přinejmenším jako přiměřené omezení, přiznání purpuru má všechny rysy rehabilitace.

Současně je jmenován kardinálem také arcibiskup Manuel Angel Ayuso Guixot, Fitzgeraldův nástupce, jako odpovědný za papežskou radu pro mezináboženský dialog. Ještě před tímto posledním jmenováním jako hlava rady byl tento kombonián pověřen jako dohližitel na dialog mezi Vatikánem a prestižní mešitou a univerzitou Al Azhar v Egyptě, kterou Vatikán pokládá za islámský Vatikán v sunnitském světě. A víme, jakou důležitost přikládá Bergoglio kontroverznímu dokumentu o lidském bratrství, jež podepsal s imámem Ahmadem Al Tayyebe v Abu Dhabi. Mimo jiné se v něm praví, že „pluralismus a náboženská různost“ jako barva pleti, rasy a jazyky „jsou moudrá Boží vůle“, tvrzení, které mnohé přimělo k otázce: jak může Bůh chtít různá náboženství, která popírají Kristovo zmrtvýchvstání?

Právě před několika dny v interview s vatikánskými médii vychvaloval Ayusi Guixot dokument z Abu Dhabi a nešetřil chválou panujícího papeže, aby vyjádřil vděčnost za Františkovo neúnavné úsilí o rozvoj dialogu.

Mezi novými kardinály je také arcibiskup Matteo Zuppi z Bologně, člen společenství Sant´ Egidio, v očích bergogliánského Vatikánu dobře zapsaného (z tohoto společenství je také nový odpovědný Svatého stolce za tisk).

Zuppi je paladín přijímání exulantů a v roce 2017 organizoval Františkovu návštěvu v Bologni, kam Bergoglio přispěchal obejmout migranty v bazilice San Petronio, přeměněné na velkou restauraci s vyzdobenými stoly.

Další biret poputuje do Kanady pro jezuitu Michaela Czerného, pravou ruku Františka pro otázky migrantů a utečenců. Czerny je funkcionářem vatikánského dikasteria pro integrální lidský rozvoj a je to poprvé, co podsekretář je povolán ke kardinálské hodnosti. Je to evidentní vůle odměnit ho a podtrhnout důležitost, jakou Bergoglio přikládá migrantům a také amazonské synodě, na kterou je Czerny povolán jako zvláštní sekretář. Mimochodem, Kanaďan Czerný je brněnský rodák.

K dalším kardinálským nováčkům patří portugalský kněz – básník José Tolentino Medonça, prorektor katolické univerzity v Lisabonu, pak jmenovaný za archiváře a knihovníka Vatikánu. Loni byl kazatelem exercicií pro papeže a římskou kurii.

Medonça je znám jako ctitel sestry Marie Terezy Forcades i Vila, ultrafeministické teoložky, zastánkyně potratů a homomanželství.

Právě v předmluvě ke knize o Forcadesové tvrdí tento autor, že „Ježíš z Nazareta nestanovil žádná pravidla“. V roce 2016 velebil Bergoglia jako protipól tradicionalistů.

Poznamenejme na závěr, že jmenování Mattea Zuppiho s nadšením uvítal jezuita LGBT James Martin, který napsal na tweetu, že Zuppi je velká opora osob LGBT a připomíná, že to byl právě boloňský arcibiskup, který napsal úvod k jeho knize „Budovat most. Nový vztah mezi církví a LGBT“.

Bergoglio použil ke svému oznámení Angelus poté, co byl 25 minut vězněm vatikánského výtahu. Vysvobodit ho museli vatikánští hasiči.

Aldo Maria Valli, Duc im Altum