Řešení generála Sosy

Nový generál jezuitů Sosa Abascal přispěchal svému spolutovaryši Bergogliovi na pomoc proti čtyřem kardinálům. Sosa vidí jen tři možnosti, ale žádná z nich nepřipouští papežovu sebekritiku. V Bergogliově exhortaci žádné dvojznačnosti neshledává.

Za Corriere della sera, mu položil otázku Luigi Acccatoli: Co si myslíte o dopisu čtyř kardinálů, kteří vyzvali papeže, aby vysvětlil čtyři „pochybnosti“ k Amoris laetitia? František dosud neodpověděl. Nedělá vám tento vývoj starosti?

Sosa Abascal odpověděl: Starosti si nedělám. Tito čtyři využili svobodu slova, ke které papež vyzýval. Líbí se mi, že se tak děje. V naší jezuitské řeči se praví, že je to nutné znát názor všech, aby bylo možno zaujmout správné společné rozlišování. Přirozeně, hra musí být loajální. Když někdo žádá vysvětlení, protože nerozuměl, pohybujeme se v mezích loajality. Jiná věc by byla, když někdo kalkuluje s tím, že použije kritiku jako nástroj, aby získal výhodu, nebo klade otázky, aby vyvolával těžkosti.

KI