Rekordní počet odpadklíků v Marxově diecézi

                                                 27.5.2020

Mnichovský statistický úřad informoval na CNA Deutsch, že v roce 2019 z církve formálně vystoupilo 10 744 katolíků. Předchozí rok 2018 jich bylo 8 995 lidí.
Podle záznamů je to poprvé, kdy roční odpad přesáhl 10 000. Dříve byla nejvyšší hodnota 9 010, a sice v roce 1992.

Kardinál Reinhard Marx, arcibiskup diecéze Mnichov a Freising v únoru oznámil, že nebude kandidovat na funkci předsedy německé biskupské konference. Odůvodnil to svým věkem (66 let) a touhou strávit více času ve své arcidiecézi, v katolickém srdci Bavorska, kterou spravuje od roku 2008.

V březnu bavorský veřejnoprávní vysílač Bayerischer Rundfunk uvedl, že lidé jako důvod pro rozhodnutí opustit církev a přestat platit církevní daň udávali skandály sexuálního zneužívání u duchovenstva a současné postavení žen v církvi.

Církev v Německu je financována převážně prostřednictvím daně vybrané státem. Pokud je jednotlivec registrován jako katolík, pak 8-9% jeho daně z příjmu jde církvi. Totéž platí pro oficiální luteránské církevní společenství. Jediný způsob jak přestat platit daň, je učinit oficiální prohlášení o vystoupení z církve.

Přestože se počet katolíků opouštějících víru od šedesátých let neustále zvyšuje, příjem církve se díky hospodářské prosperitě německého obyvatelstva zvýšil. V roce 2018 činil příjem církve 6,640 milionu EUR, a to navzdory skutečnosti, že podle zprávy Německé biskupské konference opustilo církev v celé zemi 216 078 lidí.