Rakev – aparát, který usmrtí za dvě minuty

Loďka, která tě přepraví na onen svět cestou krásné smrti. Je to zvláštní prototyp, do kterého se vstoupí, a již nevyjde. Alespoň ne živý. Stroj na zabíjení osob, nová „kremační pec“, do které není nikdo nucen vstoupit.

Je vystavena až do listopadu na výstavě v Benátkách (Venice Desing). Autorem je Australan Philip Nitschke, zakladatel Exit International, organizace pro praktikování eutanazie. Funkci demonstruje video. Zařízení používá tekutý dusík, který snižuje hladinu kyslíku, a umožňuje tak smrt v naprostém klidu během několika minut. Stačí vstoupit, zavřít poklop, stlačit knoflík a smrt je zařízena. Je to jako kávovar na espreso. Přirozeně na prvním místě je bezpečnost toho, o koho se jedná. Designér, který navrhoval toto zařízení v různých brvách, říká: Máme zde tlačítko Zemři, ale také tlačítko Stop. Protože je nutné, aby tomu tak bylo. Je zde také cesta úniku. Nabízí se tedy zařízení „bezpečné“, jak se sluší na správného designera.

Mysl váhá: tato gilotina je hodnocena jako „bezpečný produkt“. Má zajistit bezpečnou smrt, tj. cíl, pro který je určena. Bezpečnost je zvýšena tím, že dříve než zemřeš, musíš zadat příslušný pin jako v bankomatu. Tím se zabrání, aby toho nezneužil tvůj syn. Tento kód ti nemůže být předán, pokud nejsi zdravé mysli a jasné vůle. Ale pravděpodobně může o tvé smrti rozhodnout někdo, kdo je zdravé mysli, když ty jsi mentálně neschopný.

Nitschke & Bannink vyšli vstříc všem, kteří chtějí umřít. Co nám může lépe posloužit, než když můžeme pozvat přátele a známé na oběd, dát si skleničku šampaňského, vstoupit do Rakve a vydat se na cestu do ráje. Je to luciferská strategie na šíření eutanazie, krásně zabalené. V Genezi stojí přece psáno, že ono zakázané ovoce bylo pro oči lákavé.  (Viz)