První dojmy z Querida Amazonia

Zdá se, že zafungoval oheň na zneškodnění zásahu Sarah /Benedikt. A Bergoglio? Pokračuje ve své praxi říct i neříct a otevírá nové spirály pro zmatek a především pro rozvrat pomocí praxe, zahalené ve výrazech zamlžených a pochybných, ale dobře známých ze samotného záměru. A není to už průlom a válečná lest dovolávat se použití závěrečného dokumentu místo exhortace?

V každém případě, je zde ve hře něco víc než celibát…

Samozřejmě, po pozorném přečtení si o tom promluvíme.

Prozatím se jeví jako velmi výmluvná a významná prohlášení kardinála Marxe pro Agensir, , která neznamenají nic jiného, než že potvrzují naše obavy: »Nehovoří přímo o některých otázkách, ale vyzývá k rozvoji úvah o kněžství. Je to jeho osvědčené „rozdmýchávání procesů«.Nic jiného než plovoucí magistérium koncilního ražení! Otevřít skuliny, které se stanou pozdějšími propastmi kromě těch, které už byly opakovaně odsouzeny…
nediskutuje

Exhortace prý »nemá v úmyslu nahradit nebo opakovat závěrečnou zprávu synody – zdůraznil předseda NBK kardinál Marx, když představoval dnes v Bonu “Querida Amazonia”- nýbrž má v úmyslu představit oficiálně závěrečný dokument jako souvislý celek [je to právě závěrečný dokumentm, který vyvolal a živil debatu, kterou jsme živili [zde je seznam viz ].

Nebo ještě:

»Kdo očekával konkrétní rozhodnutí a přesné údaje, nenajde je v této exhortaci“ – připojil Marx vzhledem k „vizi církve“ protože papež nastartoval přijetí synody která je objevná pro Světovou církev«.

»Jak je známo, většina 2/3 280 otců se vyslovila ve prospěch výjimek ze závazného celibátu a ve prospěch další úvah o připuštění žen k diakonátu, jak to stojí v závěrečném dokumentu synody«, připomněl Marx témata diskutovaná také v Německu, ale která nebyla hlavními tématy synody. Tedy postsynodní exhortace nepojednává přímo o těchto otázkách, nýbrž spíše dodává odvahy dále rozvíjet úvahu na téma kněžství, abychom se shodli na regulérním slavení Eucharistie«.

»Je to diskuze, která bude pokračovat«, »nevidím ji jako uzavřenou«. Navíc tématem příštího plenárního zasedání německých biskupů budou prvky z Querida Amazoia a ty »vstoupí do odpovídajících fóra synodní cesty«.

Romano Amerio k takovým řečem poznamenává:

»Říká se tu, že více než principy platí způsoby realizace vzhledem k době a místu. Ale co je to za princip, který nestojí nad možnostmi své realizace, ale pod nimi? Jak můžeme přehlížet, že existují styly realizace, které místo, aby vyjadřovaly to podstatné, přímo tento základ bourají? Je to, jako bychom řekli: „Nediskutujeme o základu gotiky s, nýbrž o její realizaci“. A pak dáme stranou lomený oblouk« ( Iota Unum § 50)

Chiesa e post concilio