Proč skončily Pachamamy v Tibeře?

V průběhu amazonské synody mnoho katolíků v Římě protestovalo proti tomu, že se ocitli v situaci, kdy jim bylo „žehnáno“ pohanským modlami. Jedním z těchto aktivistů byl Alexander T. z Vídně. O svém počínání řekl agentuře Kath.net:

Když jsem poprvé slyšel o synodě, začal jsem všechno od základu studovat. Na počátku synody jsem odletěl do Říma, abych se účastnil různých konferencí při této příležitosti. Tak jsem měl také možnost nahlédnout od kostela Santa Maria in Traspontina,. Bylo zde mnoho dobrovolníků, kteří požadovali podrobné informace o záměrech REPAM. Mnoho z toho, co jsem slyšel, mě zděsilo. Např. že není v plánu udělovat domorodcům křest svatý. Také biskup Kräutler hovořil v tomto smyslu. Pak zde byla řeč o figurínách, které se zde nacházely, a bylo řečeno, že představují Matku Zemi. Bylo mi jasné, že se zde děje něco, co je v naprostém rozporu s katolickou vírou. Když se pak ony obřady konaly ve vatikánských zahradách, dozrálo ve mně rozhodnutí odstranit tyto předměty z kostela.

Kath.net: Bylo nutné tyto sošky hodit do Tibery?

Alexander: Chtěl jsem mít jistotu, že tyto předměty nebudou v církvi používány k náboženským účelům. Proto se mi jevilo účelné, hodit je symbolicky do Tibery.

kath.net: Na straně katolíků bylo mnoho chvály, ale ozvaly se také kritické hlasy včetně samotného papeže Františka. Co si myslíte o těchto kritikách?

Alexander: Kritiky se týkaly především mojí domnělé motivace. Mnozí v tom spatřovali akt zaměřený proti Indiánům a proti Sv. otci. Tak tomu nebylo. Mým jediným zájmem bylo znemožnit viditelné přestupování prvního Božího přikázání. A měl jsem úspěch. Při závěrečném obřadu se již figuríny neobjevily.

Kath.net: Biskup Kräutler by chtěl infiltrovat tyto figuríny nahé Pachamamy do liturgie. Co o tom soudíte?

Alexander: Jestliže chceme zůstat katolíky, tak něco takového je zcela vyloučeno. Buď věříme v Boha Stvořitele, Jediného ve třech Osobách, který stvořil tuto zemi a poslal svého Syna, aby odčinil naše hříchy, Boha, který nás nade vše miluje a proto nás chce spasit. Nebo snad věříme v Matku Zemi, která je bohyní se všemi nedostatky. Kdyby Země byla Bůh, pak všechny nemoci, všechna zneužití a všechno fyzické utrpení by bylo Bůh. Bůh stvořil všechno dokonale. Dal nám svobodu rozhodnout se pro něho nebo proti němu, nestvořil tedy svět jako zlý. Proto není možné užívat „Pachamamy“ v církvi. Není možno uznávat v církvi, že je to Matka Země.

kath.net: Je tedy možno předvídat další protesty?

Alexander: Kdyby jména a záměry všech byly předem známy, všichni by se na tyto osoby hned vrhli. Chtěli jsme, aby tato věc byla v centru pozornosti. Synoda má sloužit k tomu, aby radila papeži. Nuže, jelikož synodní otcové zřejmě nevzali náležitě v úvahu tento aspekt z hlediska tradiční nauky církve, chtěli jsme touto akcí ukázat Svatému otci, že mnoho věřících se drží trvalé víry a jsou přesvědčeni, že neztratila svou platnost.

Máme v úmyslu setrvat v tomto přesvědčení i v budoucnosti, ale nedomníváme se, že je naším úkolem pracovat jako „aktivisté“. Chtěli jsme však dát najevo, že se nehodláme schovávat. Je důležité, aby věřící znovu pochopili nauku Krista, našeho Pána. Pak budou schopni řešit problémy tohoto světa „svrchovaným způsobem“. Když církev mění nauku v duchu tohoto světa, věřící ztrácejí svou základnu a oporu.

Video: Biskup Schneider chválí vyhazov Pachamamy

Kat.net