Proč neklečí?

Proč neklečí?

Protože nemůže?

Protože nesmí! 

Jeho šéf si to nepřeje!

Přišel by o práci!

Musí stát, aby ho všichni viděli. Jen se podívejte, vy papolatristé, koho to ctíte: ďáblova pacholka, který do církve zavádí největší ohavnosti ze všech ohavností.