Pro svou politiku zneužil Bergoglio i Letnice

Útočí se dokonce na Letnice. Konají se shromáždění věřících v kostele kvůli migrantům, nikoliv jako svědků Zmrtvýchvstání. Protesty věřících, kteří chtějí zůstat katolíky.

„Sloužit chudým je evangelium, to není komunismus“, řekl Bergoglio, aby odpověděl kritikům. Zapomněl přitom říct, že komunismus byl největší nepřítel chudých. A zapomněl, že evangelium požaduje především službu Bohu.

Ježíš nezakládá žádnou stranu, nezabývá se volbami ani politikou, ale nebeským královstvím. O chudých mluví Kristus zcela opačně než Marx a Lenin, kteří nikoliv náhodou nenáviděli křesťanství. Bergogliánské hlásání je zmatečné a plodí zmatek.

Podle průzkumu Doxa v posledních pěti letech, která spadají do Františkova pontifikátu, klesl počet věřících katolíků o osm procentních bodů (7,7%).

Ale Bergoglio, jak se zdá, se nezabývá touto duchovní katastrofou, naopak nadále potlačuje ty nejhorlivější řeholní řády, které mají nejvíce povolání, a tak se úpadek prohlubuje.

To, čím se zabývá, je pokles počtu migrantů od té doby, co je u kormidla Matteo Salvini, který naopak zdůrazňuje, že konec plaveb na člunech takřka vymazal počet mrtvých ve Středozemním moři.

Pro Bergoglia představují migranti zvláštní dogma nového sociálního náboženství, modelu teologie osvobození. Pro něho je katolicismus postupně nahrazován globalistickým komunistizovaným náboženstvím, celosvětově politicky korektním a ne nadpřirozeným, takže v minulých dnech si vysloužil nadšenou chválu osobně od George Sorose.

Definoval ho jako Vescovo di Rom, tedy biskup Říma, ale také Vescovo di Romadan,

Dokonce muslimové jsou tak šťastni z tohoto jeho převleku od katolicismu, že mu věnovali Ramadan. Cituji Vatican News s výmluvným titulem: »Svátek konce Ramadanu v Itálii poprvé věnován papeži Františkovi«.

Bergoglio tedy sklízí aplausy laicistů, muslimů, komunistů, ateistů, nevěřících a knězožroutů, zatímco konsternovaní katolíci se stále častěji rozhodují veřejně odmítat bergogliovskou politiku právě na jeho základní téma: migrace. Stalo se to v Itálii při evropských volbách 26. května, při kterých se papež Bergoglio tak rozhodně postavil proti Mateo Salvinimu, že ho levice označila za svůj symbol a lídra.

Právě při těchto volbách došlo k boomu katolického hlasování pro Ligu, která podle údajů Ilvo Diamantiho (zveřejnila Repubblica) se stala první stranou italských katolíků. Jejich souhlas se Salvinim vzrostl enormně v posledních měsících v souvislosti s jeho démonizací ze strany bergogliovců.

Vnitřní střet v církvi se vynořuje jako nadpřirozená událost. Je známo, že s Bergogliem se Vánoce více než Vtělením Boha staly svátky Ježíše migranta, ačkoliv nikdy migrantem nebyl. Velikonoce více než Zmrtvýchvstání Krista slaví Bergoglio jako »mír pro svět a přijetí migranta«.

Nyní Bergoglio znechucen náhlým varem v urnách chtěl využít k politickým cílům také Letnice, jak je letos slavil. Zdálo by se nemožné zneužít k politickým cílům seslání Ducha Svatého na apoštoly spolu s Marií v jeruzalémském večeřadle. A přece to udělali.

Biskupové v Látiu(1) na přímý Bergogliův pokyn využili Letnice k vydání Dopisu věřícím, aby ve svých chrámech agitovali pro přijetí migrantů.

To abychom pochopili titul z Nuova Bussola Quotidiana: Imigrační proklamace ke mši. Podepsaní kněží v Latiu.

Síť definuje tento dopis jako politicky tendenční a tedy nelegitimní. Mnozí kněží se ptají, zda uposlechnout takové znásilnění: ‚Zasvětil jsem život Kristu a nikoliv partaji‘, a hodnotí tento dopis jako na půli cesty mezi sebemrzačením a partajním vměšováním.

Komentátor Marco Tosatti dodává: »Zdá se, že mnoho farářů má dobrý smysl pro situaci a nečte tento manifest při mši. Také proto, aby neriskovali, že se věřící zvednou a opustí kostel, protože zde se nedělá politika a nečtou partajní dokumenty«.

Na Twitteru diecéze Řím, kde byla tato politická iniciativa publikována, se objevují výmluvné komentáře: Jeden lapidární ironicky říká: »Je to dokument významně politický«.

Beatrice Leoni komentuje: »Doufala jsem, že je to přehnaný bluf. I kdyby takový dopis existoval, tak jistě ne se záměrem, aby se četl při mši. Pokud jde o mne, zvednu se a odejdu. Zdá se, že už nestačí evangelium, ba co víc, obracíme se k ďáblu«.

Antonio píše: »Znetvořili už i Letnice«. A Perita Patti uzavírá: »Tento papež je heretik« (je to navíc v diecézi Řím!).

Cristina se ironicky ptá: »A výzvu k modlitbě, hlásání evangelia a varování před hříchem, to máte někde v příloze?«

Antonio Socci, Libero

(1) oblast v okolí Říma