Převážná většina katolíků neví, co je to Eucharistie

                                                                                           12.8. 2019

Zpráva z Pew Research Center odhaluje, že jen každý třetí americký katolík věří, že v Eucharistii přijímá Tělo a Krev Ježíše Krista. 69% je naopak přesvědčeno, že chléb a víno jsou pouhé symboly a mnozí jsou přesvědčení, že tak tomu učí církev. Tato znepokojující data se netýkají jen USA, naopak, různé příznaky svědčí, že v Evropě i v Itálii je situace ještě horší. Toto je opravdová nouze církve, kterou by se pastýři měli v prvé řadě zabývat. Všechno ostatní nastupuje teprve potom.

Již několik let se jeví v církvi jako  problém  číslo jedna  názor, že k přijímání mohou přistupovat všichni, nikdo není vyloučen. Kolik věřících je si skutečně vědomo, co znamená svátost Eucharistie? Je to důležitá otázka, protože již P. Pio z Pietrelciny (1877 – 1968) předvídal určitou neznalost a svého času prohlásil, že kdyby lidé znali pravou hodnotu mše svaté, musela by nastoupit policie, aby dělala pořádek v zástupech, které by se na seběhly.

Výrok světce naznačuje situaci z doby před desítkami let, která dnes skutečně panuje. Tuto situaci se rozhodl prošetřit Pew Research Center v únoru letošního roku a učinil odhalení o skutečném náboženském uvědomění amerických věřících; zveřejnil je na 70 stránkách pod titulem Co vědí Američané o náboženství.

Z mnoha dat zde shromážděných jsou obzvláště otřesné údaje, které se týkají znalostí katolíků o Eucharistii. Vyplývá z nich, že jen třetina amerických katolíků věří, že v Eucharistii je přítomno skutečné Tělo a Krev Ježíše Krista, zatímco 69% pokládá chléb a víno za pouhé symboly. A tím to nekončí. Mnoho katolíků je přesvědčeno, že tak tomu skutečně učí církev.

Existuje i malý počet katolíků (3%), kteří vyznávají víru ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista, ale neznají nauku církve o přepodstatnění (transsubstanciaci). Toto všechno vytváří obraz, který označit pouze za znepokojující bylo by značně eufemistické.

Proto také mons. Robert Emmet Barron, pomocný biskup v Los Angeles, když byl informován o těchto datech zveřejněných na Twitteru, prohlásil: Je obtížné vyjádřit, jak mě iritoval tento výsledek výzkumu Pew Research Center. Mělo by to znamenat probuzení pro celou církev. Všichni na tom neseme vinu. Jak nespatřovat v této propastné neznalosti svátostí odpovědnost všech amerických pastýřů.

A v Itálii? Bohužel, nedisponujeme takovými přesnými výzkumy jako v USA. Ale situace zde není růžová. Stačí poukázat na to, co zjistila např. Familia Cristiana u více než 800 pokřtěných v průměrném věku 48 let, tedy dle předpokladu – zralých věřících.

Jen 5% praktikujících katolíků četlo evangelium a na otázku, jak je možno rozvíjet svůj duchovní život, 63% odpovědělo: „tím, že pomáháme bližním; 35% – že „pracujeme jako dobrovolníci“; 22% „tím, že se modlíme“ a 14% „tím, že chodíme na mši“. Jelikož tento scénář se týká období pontifikátu Benedikta XVI., je snadno si tedy představit, především ve světle amerického průzkumu a filantropického období, které poznamenalo mnoho katolíků, jak ubohá je asi úroveň náboženských znalostí v oblasti Eucharistie také v Itálii, a jinde v Evropě je stav ještě horší.

Není naléhavější služby lásky, kterou je třeba prokázat bližním, než důsledně seznámit křesťanský lid se samou podstatou evangelia. Všichni pastýři až k nejvyšším stupňům hierarchie musí v té věci zpytovat svědomí s pevným přesvědčením, že z této své služby budou skládat neúprosné účty. Jsou plně odpověděni za to, že katolický lid se ztrácí v pohanství a propastech modernity. Bez pravé eucharistické  úcty  a praxe „nemáme v sobě život“ (Jan 6, 53).

Giuliano Guzzo  Nuova Bussola Quotidiana