Přeškolení řeholnic podle berogliovské ideologie

Jen pro multikulturní, interkulturní a ekologistické: síto pro generální představené ženských řeholních řádů.

Presidentka UISG s. Carmen


Od 6. do 10. května se konala v Římě 21. valná hromada Mezinárodní unie generálních představených ženských řeholních řádů (UISG) pod titulem: Rozsévačky prorocké naděje.Jak se vyslovila jejich prezidentka Carmen, »řeholnice mají uvažovat, jak se stát ve světě rozděleném válkami znamením naděje pro tolik žen a dětí, které trpí«. Ženské řády musí být »vtělením samaritánské církve blízké obětem násilí a globální lhostejnosti«.

Těžko se zbavit dojmu, že se ocitáme před dalším (už několikátým) církevně korektním obřadem, pod heslem „Církev na odchodu“.

Přívlastek „prorocký“ je už sám o sobě punc a talisman, jak to vyjádřil Plinio Corrêa de Oliveira.

A mohlo by zde snad scházet slovo „mosty“? Jistěže ne. Neboť řeholnice [nebylo by lepší říkat „zasvěcené“?] jsou povolány, aby se staly budovatelkami mostů mezi osobami rozličných kultur a náboženství“, protože chceme odejít od stavu, kdy jsme jen multikulturní, a učinit toto bohatství něčím důležitým pro nás všechny a přejít k idei interkulturality«.

V pozvání na shromáždění se říká: »Úvahy se týkají důležitých témat jako interkulturalita, vize budoucího řeholního života, integrita stvoření a mezináboženského dialogu«.

Je to agenda zaměřená sociálně a ekologisticky směrem k vztahu ke světu, k jiným vírám a kulturám. Můžeme přitom konstatovat, že zde zcela schází jakýkoliv vztah k transcendenci (t.j. k něčemu nadpřirozenému).

Dále čteme: »Před a po plenárním zasedání UISG nabídneme sedm formačních workshopů s využitím přítomnosti generálních představených z celého světa. Témata jsou: kanonické právo, ochrana menšin, komunikace, péče o nezletilé v kontextu institucionální formy (sirotčince)«. Když uvážíme, že v průběhu dvou nebo tří dnů se mají probrat přiměřeným způsobem témata tak rozsáhlá, není možno nevidět, že se ocitáme v plném církevním konformismu.

Nemohlo scházet ani téma „zneužívání“ (podle prezidentky: »chceme, aby představené mohly mluvit svobodně). Ale je zde také téma postavení ženy v církvi. Bergoglio předpověděl, že ustaví komisi, aby studovala tento problém z historického hlediska, a řeholnice nyní očekávají, že se dozví výsledky. Ale není to jisté. Předpokládáme, že nám papež řekne něco během své audience, ale nevíme co; můžeme mluvit zcela svobodně, ale je zde ještě jedno téma, které se ustavičně vrací: a to je místo ženy v ,

církvi: »Jak můžeme zaujmout místa, kde se činí rozhodnutí? Předpokládám, že dostaneme odpověď. To je moje naděje«.

Sestra Carmen byla nucena připustit, že sestry neprojevují příliš zájmu o tyto problémy: »Mám jednu komunitu v oblasti, kde biskup zve mnoho ženských kongregací na setkání kléru. Jednou mi řekl: „Přichází jen vaše kongregace!“«.

Aldo Maria Valli, Duc in altum