Předpovězeno již před sto lety

Velká mystička a služebnice Boží Luisa Piccaretta (1865-1947) zaznamenala ve svých denících asi před sto lety tato dramatická slova:

Strávila jsem noc i den v nepokoji. Od počátku jsem pociťovala, jak vystupuji sama ze sebe a nemohu najít svého Ježíše; neviděla jsem nic jiného než věci, které mě naplňovaly hrůzou. Viděla jsem, jak se v Itálii zvedá požár a jiný požár se zvedal v Číně, a oba se postupně krok za krokem spojovaly v jeden… Viděla jsem povstání, zmatek a zabíjení lidí (30. 7. 1900).

Moje dcero“, řekl mi Ježíš, „tresty, které zatím sesílám, nejsou ještě ničím ve srovnání s tím, co se připravuje“. A když mi to říkal, přede mnou bylo mnoho osob zachvácených nebezpečnými chorobami, které umíraly.

»Jsem unaven z ničemností kněží«, mluví dále Ježíš, »posluhují si tím, co je svaté, aby mě uráželi, a moje bolest je velmi krutá, je to ten nejohavnější hřích, znamení úplné zkázy, který přitahuje největší kletby a rozbíjí spojení mezi nebem a zemí (19. srpna 1918).

Na počátku září 2018 (neuvěřitelné, není známo ani přesné datum) bylo oznámeno, nikoliv však z oficiální sítě Vatikánu, ale v laických novinách, že jeden vatikánský prelát, jistý Antoine Camilleri, subsekretář pro vztahy Svatého stolce se státy, podepsal dohodu s Wang Chao, vicemimistrem pro vnější záležitosti ČLR, dohodu, která zůstala utajena.

Právě proto je to divné, protože tajné dohody činí pouze tajné organizace, jako je masonerie… ale katolická církev jedná vždy ve svitu slunce!

Hned nato kardinál Joseph Zen, bývalý biskup v Hongkongu a hluboký znalec strašné situace, v jaké se nacházejí čínští katolíci, prohlašuje, že dohoda, kterou podepsal Vatikán s Pekingem je předzvěstí pohromy, především pro biskupy a kněze, kteří náležejí k tajné církvi, stále pronásledované komunistickou vládou: »Podle mne papež nezná dobře situaci v Číně ani povahu čínské vlády. Touto dohodou se nic nezískalo, jen on sám ztratí veškerou autoritu«. Připojil, že nyní v Římě při jmenování biskupů nebude mít papež poslední slovo, a to znamená, že nebude moci říct ‚ne‘, když vláda předloží jméno biskupa, který je zavázán komunistické diktatuře a dojde prostě k tomu, že papež bude manipulován režimem. Navíc to způsobí, že prezident Xi získá dobrou pověst na mezinárodní úrovni, a papež se nebude moci setkat s biskupy podzemní církve.

A skutečně, jako tragické potvrzení toho, co bylo řečeno o právě potvrzené dohodě – persekuce proti křesťanům neustaly… zmizel např. biskup Peter Shabo Zhumin z podzemní církve; čínské úřady ho uvěznily na neznámém místě a jak oznámila agentura AsiaNews, čtyři kněží z podzemní církve v provincii Hebeu byli zavlečeni na neznámé místo a podrobeni „vymývání mozků“, aby přestoupili k vlastenecké církvi. Jiné zprávy hovoří o úplné likvidaci mnoha středisek podzemní církve.

Asi před rokem propukla epidemie koronaviru a deptá kvetoucí čínskou ekonomiku, která se v posledních letech stala „továrnou světa“; po nemnoha měsících propukla táž epidemie v Itálii v centru Evropy, a ta nyní je po Číně jejím druhým největším centrem. V Itálii a v Číně propukly požáry. Itálie ve vztahu k víře „zlevicovatěla“ a italská církev představuje čínský model. Na jedné straně je zde „vlastenecká asociace“ katolíků, která zcela závisí na vládě a řídí se i v oblasti liturgie rozhodnutími vlády, která vystupuje proti rodině, proti životu a proti svobodě ve výchově. Vytváří se zde „tajná církev“ tajných kněží, kteří slaví tradiční mši svatou v kostelích nebo v bytech pro nemnoho věřících, aby to nebilo do očí, i zde jsou pilní státní donašeči, kteří kontrolují kostely.

To všechno viděla spolu s Luisou Piccarettou již Kateřina Emmerichová, která hovoří o „dvou papežích“:

Viděla jsem jak nešťastné jsou důsledky této falešné církve, viděla jsem heretiky, kteří přicházejí do Říma. Místní klérus je vlažný, viděla jsem velkou temnotu, která se šíří na všechny strany. V oněch dne víra velmi upadne a zůstane zachována jen na několika místech, v nemnoha rodinách, které Bůh chrání před spouští a válkami.

Sergio Russo – Stilum Curiae