Pouhých 0,11% prelátů pozvedlo svůj hlas

                                                                                        3. 11. 2019

Katolická církev má v současné době 224 kardinálů a 5353 biskupů. Z tohoto počtu jen šest prelátů, tj. 0,11% se veřejně vyslovilo proti modloslužbě při amazonské synodě v Římě.

Počet prelátů, kteří kritizovali modloslužbu neveřejně, není znám. Jen šest prelátů poskytlo orientaci věřícím, kteří zmatky kolem amazonské synody sledovali bezradně.

Jeden středoevropský katolík prohlásil, že kdyby některý farář uspořádal ve svém kostele výstavu pohanských bůžků, byl by okamžitě vyhoštěn i se svými figurami. Dnes je to samotná hlava církve, která se dokonce omlouvá za to, že Pachamama byla z chrámu Santa Maria in Traspontina odstraněna. Bergoglio však nenašel jediné slovo, jímž by se omluvil 1,3 miliardě katolíků a 2,6 miliardám křesťanů, kteří byli touto jeho nehoráznou iniciativou hrubě uraženi, když v chrámě sv. Petra holdoval pohanské bohyni. Pohanství a křesťanství jsou naprosto neslučitelné a uctívat modly je jednoznačná a nejhrubší urážka Nejvyššího podle prvního ze všech Božích přikázání.

A co s těmi ostatními kardinály a biskupy, kteří se k této ohavnosti na místě Božím vůbec nevyjádřili? Ti z toho nebyli zděšeni?

K těm šesti statečným, kteří nemlčeli, patří:

Kardinál Walter Brandmüller, kardinál Gerhard Müller, kardinál Jorge Urosa, biskup José Luis Azcon a Hermoso OAR, emeritní prelát z Marajó, světící biskup Athanasius Schneider z Astany a světící biskup Marian Eleganti OSB z Churu.

Je velmi nápadné, že tendenci k mlčení mají všichni preláti, kteří jsou dosud ve funkci. Kritizovat panující hlavu církve platí v církvi zásadně za neslušné. K tomu však v případě Bergoglia přistupuje zastrašování ztrátou úřadu v případě nesouhlasného postoje k papeži. Jako příklad slouží případ bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Müllera.

Když všichni mlčí nikoliv proto, že by modloslužbu schvalovali, nýbrž že to pro svou osobu a postavení pokládají za chytřejší a výhodnější, pak tím jen vytvářejí volný prostor pro ty, kteří tyto hanebnosti podporují nebo trpí.

Světící biskupové Schneider a Eleganti patří skutečně ke statečným pastýřům, neboť jsou oba ve funkci. Oba odsoudili římskou pohanskou podívanou jasnými slovy. Je to postoj lásky a starostlivosti o svěřené duše, který zvýrazňuje vážnost současné situace.

Mnoha prelátům nebylo známo, co vlastně představují dřevěné figuríny, které byly od 4. října „v provozu“. Trapné a nedůstojné zastírací manévry vatikánských míst rozhodně nepřispěly k vyjasnění situace. Od doby, kdy 25. října sám papež přiznal, že sošky představují pohanskou bohyni, odhalil tak vzniklou situaci, ale kde zůstal výkřik nevole a protestu, který by všichni pastýři na základě svěřeného úřadu měli pozvednout?

Biskup Azcona věděl velmi přesně, o čem mluví, když kritizoval nepřípustný synkretismus s Pachamama show v Římě, protože byl 1987 – 2016 prelátem amazonské prelatury Marajó. Prelatura patří do církevní provincie arcibiskupství Belém do Pará, kam spadá také prelatura Xingu, kterou od roku 2015 spravoval Ervin Kräutler, jeden z radikálních modernistů, který platí více za politika než za biskupa a dokonce se chlubil tím, že za 50 let svého působení jako brazilský biskup a misionář neudělil ani jeden křest. To představuje naprostý duchovní bankrot, který se týká celé církve.

Pro žádného z mlčících prelátů neplatní maxima si tacuisses, phlilosophus mansisses, protože existují situace, které vyžadují jasné slovo.

P. S.: 3. 11. také kardinál Burke kritizoval závěr synody jako „spoušť s figurínami Pachamamy v Římě“. Hovořil o podvrácení katolické víry a morálky.

Pramen: Katholiches – bez uvedení autora

 Viz: Zamyšlení nad předchozím textem