Poučení z Knihy moudrosti

Pane doktore Valli, se zájmem jsem četla váš rozhovor s donem Alfredo Morsellim. Opravdu, je to velká intuice ze strany don Morselliho, který dokázal najít to, co by jazyk Danteho nazval: protitah pro každý případ.

Don Morselli v odpovědi na jednu vaši otázku říká: »Vidíte, přijímání se podávalo všem, i těm ve stavu hříchu, i evangelíkům v Německu, a dnes nikdo nemůže jít k přijímání. Začalo se s modloslužbou ve Vatikánu a u Sv. Petra, a nyní se nebudou konat o Svatém týdnu obřady s věřícími. Církev v Číně byla zaprodána čínskému režimu, a z Číny přišel virus. Amazonská synoda glorifikovala přírodu a učinila ji dokonce teologickým místem, a nyní – z důvodu dědičného hříchu – tygřici přírodu není možno osedlat. Začalo spiknutí: „povolit kněžím manželku!“, a kněží jsou dnes bez své snoubenky – farnosti. Nebude to tím, že se naplňuje to, co říká Kniha Moudrosti: „…-aby poznali, že čím kdo hřeší, tím i trestán bývá“ (Md 11, 16)?

Z mé strany, i když s velkou bolestí ( a s modlitbou za ty, kteří jsou Bohem povoláni, aby viděli a chápali) doplním seznam dona Morselliho o dva další aspekty:

Přinutili jste jeptišky velkými hrozbami, aby vyšly z milované klauzury, a nyní jste podrobeni zesílené klauzuře s těžkými hrozbami pro ty, kdo by z ní vyšli.

Monaca Gerriera (Jeptiška bojovnice)