Poodhalení Satanovy sítě ve Vatikánu

                                                           15. 1.  2020

Ze svědectví Mons. C. M. Viganò:

Nadešel čas, aby vyšla najevo role Mons. Gänsweina od počátku pontifikátu Benedikta XVI.

Gänswein filtroval všechny informace, které dostával Benedikt XVI. od počátku jeho pontifikátu. Osoboval si právo rozhodovat o tom, co je vhodné, aby mu bylo doručeno, a co ne.

Mohu dosvědčit, že když mě papež Benedikt pozval na audienci 4. dubna 2011, několik dní poté, co jsem mu poslal první dopis (byl pak zneužit a publikován v průběhu Vatileaks), řekl jsem papeži: »Nebudu Vám vyprávět o situaci korupce ve vedení „Ville Pontificie“, protože se domnívám, že máte v tomto směru dostatek poznatků, které jsem předal Vašemu sekretariátu pro Vás vzhledem k této audienci«.

Svatý otec se vší prostotou a nevinností a bez projevu překvapení mi řekl: »Neviděl jsem vůbec nic«.

Dosvědčuji navíc jiný fakt, který ukazuje, jak Mons. Gänswein kontroloval informace pro Sv. otce a podmiňoval svobodu jeho osobního jednání. Při příležitosti kanonizace Marianny Cope a Kateri Tekakwitha, když jsem písemně žádal tehdejšího prefekta Papežského domu Mons. Jamese Harweye, abych směl být přijat na audienci u papeže a neobdržel jsem žádnou odpověď, obrátil jsem se 23. října 2012 na samotného prefekta s otázkou, jak to, že jsem neobdržel žádnou odpověď na svoji žádost. Vzpomínám si dokonale na okolnosti, když mi sám Mons. Harvey doporučil, abych se pozítří zúčastnil generální audience s ostatními přítomnými biskupy. Mons Harvey mi odpověděl těmito slovy: »Gänswein mi řekl: Mons. Viganò je poslední osoba, která se smí přiblížit k papeži Benediktovi«.

Pak dodal, že na počátku pontifikátu Benedikt XVI. mu ukázal prstem na Gänsweina a zvolal: »Gestapo! Gestapo!«

Takovéto bezohledné jednání se projevilo ihned na počátku pontifikátu také v rozhodnosti, s jakou se Gänsweinovi podařilo odstranit vzácnou asistentku sekretariátu Ingrid Stampovou, kterou tehdy měl kardinál Ratzinger po boku po celá desetiletí od úmrtí své sestry Marie Ratzingerové.

Je dále známo, jak papež Benedikt, aby se vyhnul této totální kontrole ze strany Mons. Gänsweina, obracel se často na svého dřívějšího sektáře Mons. Josefa Clemense a zval na rodinná setkání také Ingrid Stampovou.

Činím toto prohlášení v důsledku toho, že jsem v těchto hodinách zjistil, že Gänswein v rozporu se samotným papežem Benediktem prohlásil Agentuře Ansa něco, co je v rozporu s tím, co napsal sám papež Benedikt ve výměně dopisů s kardinálem Sarahem: jedná se o křiklavou, ne-li pomlouvačnou insinuaci ve vztahu k Jeho Eminenci kardinálu Sarahovi, kterou on sám rozhodně popřel.

Stilum Curiae, Marco Tosatti