Pokuta za požehnání města

                                                   4. 4. 2020

Farář u Svaté Anunciáty Domenico Cirigliani měl nejdříve po boku dva karabiniéry a pak obdržel pokutu 400 €, která bude snížena na 280, pokud zaplatí do 5 dnů. Jako by šlo o porušení zákazu zastavení. Jedná se však o prosebné procesí se zázračným křížem, který v XVII. století krvácel.

»Bylo to 1691. Kříž krvácel a na památku tohoto zázraku se konává 30. března procesí se „svatým dřevem“«. »Dostal jsem pokutu, kterou nezaplatím«.

Jak to?

Prostě nezaplatím. Ani jsem nepodepsal zápis.

Uvědomil jste biskupa?

Ano.

A co řekl?

Že zavolá starostu.

Vše začalo 30. března. Protože jsme nemohli konat procesí, které se bez jediného vynechání konávalo každoročně tři staletí. Oznámil jsem farníkům, že půjdu po hlavních cestách a budu žehnat zázračným křížem.

A farníci?

Mladí mi pomohli s propagací a lid byl spokojen a otevíral okna a domovní dveře.

A strážník V***?

Je to agent, kterého tu máme Vysvětlil jsem, že se nejedná o průvod, jsem sám a se mnou je jen jeden farník, který zachovává předepsaný odstup na ochranu města proti koronaviru.

A pak?

Vyšel jsme kolem 17 a hned vedle mě dva strážníci a požadují doklady.

A co vy?

Řekl jsem že mám ruce zaměstnané, protože nesu kříž a nemohu ho položit na zem. „Vezměte si je sami“ a prohrabují se v kapse.

Dokonce….

‚Procesí‘ pokračuje, lid z dálky zdraví kříž, posílá polibky a modlí se. Je to dojemné. Nicméně za mými zády… Copak?

U kostela jsou četníci. Čekali mě, aby mi vrátili průkaz a vystavili pokutu.

400 euro ..

Hm, ty platiti nebudu. Nepodepsal jsem lístek, zůstal v kostele na stole.

A co tam stojí?

Počkejte, až to přečtu: Jelikož pohyb nebyl motivován situací pracovní anebo situací nutnou z důvodu zdraví, pohyb se konal po celém teritoriu obce Rocca Imperiale Via XX settemre ( vedle kostela), bylo konstatováno, že přestupník farář místní farnosti blahoslavené Panny Marie se nacházel na veřejné cestě s úmyslem uskutečnit manifestaci/událost na veřejném místě. V očekávání, že vyvolá procesí, vystavoval kříž za účasti další osoby. I přes zákaz vyslovený ústně pokračoval až do 17.55 a pěšky prošel všemi ulicemi historického centra Rocca Imperiale.

Takový „pohyb“ posvátného služebníka je klasifikován jako ‚pracovní‘ i ve vyhlášce z Viminálu. Nezdá se vám že taková pokuta je nezákonná?

Co vám mám na to říct?

Je zakázán shluk lidí, ale mnoho kněží vyšlo s monstrancí do městských ulic… V Bibione šli se sochou Panny Marie se souhlasem starosty a strážníků. Proč jeden je chválen a vy jste pokutován? Nezdá se vám, že žijeme v anarchii?

Podívejte se, to já nevím, každý si interpretuje normy, jak chce, a myslí si, že je důležitý.

Řekl jste již, že pokutu platit nebudete, ale podniknete něco , aby se obnovilo právo na náboženský projev?

Prozatím to přijměme jako zkoušku, kterou nám posílá Pán, pak uvidíme, jak pochodí biskup. Ale roztrpčení je veliké. Vyšel jsem s křížem, abych udělil požehnání všem obyvatelům Rocca Imperiale včetně starosty a strážníků. Je to kříž, co nás může ochránit. Vypadá to, jako bych se chtěl osobně vytahovat , ale tak se Boží služebník nechová.

                  Rocca Imperiale                        

Nova Bussola Quotidiana – Andrea Zambrano