Pokračující pokles porodnosti v Číně

Přes všechny snahy čínské vlády porodnost v Číně ustavičně klesá. Agentura Reuter informuje, že podle oficiálních pramenů komunistické strany Číny klesl proti roku 2017 počet porodů na tisíc osob z 9,6 v roce 2017 na 8,24 v roce 2018, v Šanghaji z 8,1 na 7,2.

Podle úřední statistiky se v roce 2018 narodilo 15,23 mil. osob, to je o dva miliony méně než předchozího roku. Počet registrovaných sňatků rovněž soustavně klesá. V zemi převažují rodiny s jediným dítětem, tak jak to požadovaly zákony po dobu minulých 30 let.

Tím silně klesá počet aktivních pracovníků. Do roku 2029 jich ubude o dalších 200 milionů. V roce 2050 budou muset zaměstnaní přispívat na 400 milionů osob starších 60 let. Dřívější politika v zemi rovněž způsobila nevyrovnanost mezi pohlavími velkým úbytkem žen. Muži mají obtíže při hledání partnerky k založení rodiny.

Chiesa e postconcilio