Petice polských věřících

Petice polských věřících adresovaná předsedovi polské biskupské konference mons. arcibiskupu Stanislawu Gądeckému


Ctihodný Kníže Arcibiskupe,


jako věrný katolický laik, kterému leží na srdci osud manželství a rodin v naší vlasti, obracím se na Vás s vroucí prosbou, aby biskupská konference polského episkopátu potvrdila platnost církevní nauky o nerozlučnosti manželství a nepřípustnosti podávat přijímání osobám žijícím v tzv. nesvátostných svazcích.

Po vyhlášení apoštolské exhortace papeže Františka Amoris Laetitia objevily se znepokojující interpretace – zvláště u německého episkopátu – horlivě šířené prostřednictvím sdělovacích prostředků a určitých skupin katolíků, jakoby nauka církve ve výše uvedených otázkách doznala změny.

Bohužel rozšiřování takových názorů vyvolává stále větší zmatek v duších mnoha věřících, kteří navzdory nátlaku revoluce v oblasti obyčejů a liberalizace mravních zásad nadále usilují o zachování věrnosti Kristově nauce o manželství.

V této mimořádně obtížné situaci, v jaké se ocitají křesťanská manželství a rodiny, postrádáme oficiální dokument, který potvrzuje dosavadní platný postoj církve k uvedeným otázkám uvedeným mezi jiným v adhortaci Jana Pavla II. Familiaris Consotrio, a to vyvolává rostoucí počet pochybností a odstup od dlouhověké nauky a praxe v oblasti svátosti manželství a Eucharistie.

S odvoláním na rozhodný postoj polských biskupů, jaký prokázal, kdyži během synod věnovaných rodině odvážně hájili nauku církve a duchovní dědictví polského Papeže, očekáváme s důvěrou potvrzení této nauky polskou biskupskou konferencí.

V rámci akce Polonia semper fidelis bylo biskupům bylo předáno více než 140 000 podpisů