Perličky z pera stoletého bezvěrce

Giuseppe Prezzolini (1882-1982)

»Celý volební systém vede ke lži a lež je tak obecná, že tato korupce už nikomu nevadí«.

»Jestliže chce církev přežít, měla by zachovat neporušená svá tajemství a trvat na tom, že jejím úkolem je těšit a rozhřešovat kajícníky, a nikoliv podněcovat revolucionáře a snít o míru na světě«.

»Otcové ekumenického koncilu jistě v dobré víře chtěli zbudovat most a uzavřít spojenectví s nepřítelem. Já se naopak domnívám, že ho podnítili k invazi«.

»Pod pláštěm 2. vatikánského koncilu byl nastoupen proces likvidace náboženství«.

Co by Prezzolini řekl církvi dnes? »Církev dnes mluví jako OSN a libuje si v dojmu, že se líbí světu«.

Z knihy Giuseppe Prezzoliniho Ideario