»Paškál« s pěticípou hvězdou

    20.4. 2020

Při přímých přenosech ze S. Marty stojí u oltáře »paškál«, na kterém je někdejší znak Bergoglia s pěticípou hvězdou. Po několika dnech je při přenosech obraz paškálu zamlžen.

Této mše se účastí pouze dva kněží, jedna řeholnice a varhaník. Podle vatikánských údajů přenosy sledují v Itálii téměř dva miliony diváků.

Nejedná se o  »paškál«, který  světil Bergoglio při velikonočních obřadech v bazilice Sv. Petra.

Když byl Bergoglio 1962 jmenován světícím biskupem, vytvořil si svůj vlastní erb. 18. března 1973 pět dní po zvolení oznámil, že si tento svůj erb podrží. Pouze co, co bylo dosud stříbrné, obdrželo zlatou barvu, Mezi jiným pěticípá hvězda. O té prohlásil, že podle staré heraldické tradice je tato hvězda symbolem Panny Maria a Matky Krista a církve.

V posledních 250 letech je ovšem tato pěticípá hvězda především symbolem zednářským a objevuje se v mnoha státních znacích včetně italského, a to navzdory protestu ze strany církve. Ve dvacátém století stala se pěticípá hvězda v červeném provedení hlavním znamením bojovného komunismu. Před sedmi lety pak nahradil pěticípou hvězdu osmicípou. Nyní se vrací k pěticípé!

Katholisches