Palčivá otázka všem věřícím

Krize v církvi – dominantní otázka: apostatické a heretické Instrumentum laboris pro Amazonii

Otázka zní následovně:

Jestliže biskupové, kardinálové, papež a všichni legitimní kněží Ježíše Krista, našeho Pána podepisují formálně Magisteriální dokument pod titulem Instrumentum laboris pro Amazonii, obsahující evidentní hereze a jasnou apostazi od katolické víry, protože se v něm bez zábran uskutečňuje závažné přestoupení Prvního přikázání tím, že se směšuje víra v Nejsvětější Trojjedinost s vírou v dvojpohlavní božstvo otec-matka amero-indiánkého pohanství, panteristického modloslužebného kultu přírodních sil, který je ve všech svých aspektech nemorální, kultu, jehož zdroj přirozeně není v Trojjediném Bohu, ale v neobráceném indiánském národě, v jeho obyčejích a teritoriu povýšených na „teologická místa“, neboli „svaté“ skutečnosti, protože představy domorodců jsou pokládány za svědectví o přítomnosti Boha otce-matky v přírodě; tímto způsobem pak dotyčný zvrácený dokument chce nahradit křesťanství jiným náboženstvím – pohansko-křesťanským křížencem, ve kterém by z křesťanství zbyl jen obal; dále je pravdou, že tento Dokument předkládá další hereze a bludy velmi blízké herezi, jako je požadavek kněžského svěcení pro ženaté muže, a tím nabourání církevního závazku celibátu, a přímé ordinace žen, jasně prohlášené všemi papeži za nepřípustné, protože není v pravomoci církve; odmítá se tak dvoutisíciletá nauka církve, když se do vedení církve uvádějí laici obojího pohlaví a mění se tak její hierarchicko – svátostný charakter;

po zvážení všeho toho 

a při vědomí, že došlo k povinnému a neodvolatelnému odsouzení dotyčného Dokumentu, zveřejněnému v médiích, i když bylo učiněno v různém znění, jakožto dílo eminencí kardinálů Brandmüllera, Müllera, Burkeho a Pella; biskupů mons. Schneidera, Elegantiho, Acona, Viganò a mons. Buxe:

předkládá se všem věřícím následující otázka kapitální důležitosti:

Není tomu tak, že všichni Kristovi kněží (biskupové, kardinálové i papež), jako signatáři tohoto Dokumentu, se jeho schválením automaticky stávají heretiky, vylučují se de facto z pravé církve Kristovy, která je církví katolickou, a tím uvádějí v život schizma ve virtuálním smyslu?

Paolo Pasqualucci, katolický filozof

6. září 2019