Oženit kněze znamená konec víry

»Církev má získávat věřící Bohu, a nikoliv zapírat sama sebe

»Pravým tématem je nedostatek víry, která se nevyřeší přijetím ženatých kněží. Stačí se podívat na to, co se děje v anglikánské církvi; krize jiných církví je ještě větší než katolické: úpadek víry je dramatický. Nyní doufáme, že papež František roztrhá závěrečný dokument z amazonské synody, ale naděje jsou jen mizivé«. Takové je stanovisko Mons. Roba Mutsaertse, pomocného biskupa z Hertogenbosch v Holandsku, který poskytl tento rozhovor listu Giornale a ostře kritizuje amazonskou synodu. Tvrdí, že »podvedla věřící a udělala si šprým z víry«. Církev se zabývá něčím zcela jiným než svým posláním vést věřící ke Kristu«.

Právě ve dnech, kdy propukla ve Vatikánu debata o vystoupení emeritního papeže k nezbytnosti zachovat celibát, se holandský biskup obává, že papež přijme návrhy synodních otců, kteří požadují svěcení ženatých mužů v amazonské oblasti.

Spočívá problém v úbytku povolání?

Na 80% amazonské populace žije ve velkých městech a problém nedostatku kněží se neliší od situace v mnoha zemích světa. Problémem je spíše nedostatek víry, a ten se nevyřeší přijetím ženatých kněží. Stačí podívat se na to, co se děje v anglikánské církvi, kde je praxe ženatých kněží již dávno zavedena. Krize v jiných církvích je ještě větší než v katolické: úpadek je dramatický.

Odkud tedy přichází podobná orientace na synodu?

Klíčová slova závěrečného dokumentu nejsou Matka Země a ekosystém, ale viri probati, jáhenky a amazonský ritus. Je to kardinál Hummes, který tlačí výsledky tímto směrem. Přirozeně, tyto výsledky se neomezí na amazonský region. Pandořina skříňka se otevřela a nastanou asociace v celé církvi. Místní biskupové, počínaje Němci požadují stejné věci. Byla to synoda, která podvedla věřící, to je smutný závěr, zlom v tradici.

A co nyní nastane?

Doufejme, že papež František závěrečný dokument roztrhá, ale naděje jsou opravdu mizivé. Pane, smiluj se!

Co soudíte o závěrech synody ohledně ženatých kněží?

To, co synoda napsala, bylo předem určeno a 180 otců si papež pečlivě vybral; ty, kteří byli proti, předem vyloučil. Všechny diskuze o prostředí, klimatické změně, ekologii a Matce Zemi představují pouze pláštík, za kterým se schovali ženatí kněží a jáhenky.

Amazonská synoda nenabídla závěry, jaké mají ze synody vycházet. Je to spíše směs zmatků a protikladů. Nemá nic společného se zjevením, vykoupením a čímkoliv, co aspoň zdaleka souvisí s katolickou naukou. I Ježíš Kristu byl téměř zapřen. Všechno začalo v Instrumentum laboris, které lže o nábožných kmenech a jejich viděních o kosmu. Není naším úkolem přinášet do Amazonie Krista? Spíše o to vypadá, že synoda zanesla do Říma amazonskou modloslužbu.

Proč jsou teď takové starosti se závěrem synody?

Protože ve skutečnosti nic nebylo tak, jak mělo být. Na tiskové konferenci prefekt dikasterie pro komunikace Paolo Ruffini popíral, že věřící se klaněli a klečeli před dřevěnými figurami za přítomnosti papeže. Videa ukazují něco zcela jiného: tucet osob včetně jednoho františkána klečí na zemi a papež se na ně dívá. Představuje snad dřevěná soška bohyně plodnosti amazonskou verzi Madony? Sám papež ji označil za sošku Pachamamy a Vatikán popíral, že je to idol. Jednalo se o výsměch naší skutečné víře a zlom v křesťanské tradici.

Pramen: Il Giornale

http://www.ilgiornale.it/news/politica/sposare-i-sacerdoti-fine-fede-1811529.html