Oprávněná výtka

Michael Hesemann, historik, autor:

Kdy už konečně i ten nejposlednější pochopí, že Tělo Kristovo může jen léčit a nikdy ne vyvolávat nějakou nemoc? Kde uvázla bouře modliteb proti pandemii? Koruna růžence proti koronaviru? To máme my katolíci tak málo důvěry v Boha? Raději spoléháme na ateistickou školní medicínnu než na Jeho uzdravující moc? Zavíráme léčivé prameny v Lurdech, místo abychom lurdskou vodu expedovali do karanténních oblastí. Bojíme se svatého přijímání, místo abychom uznali, že je to naše jediná naděje na uzdravení. Ó, vy malověrní, co se ještě musí stát, abyste konečně objevili, kdo je skutečně Pánem života a smrti???

Michael Hesemann 27. ledna na shromáždění v New Yorku